Gå tilbake til:
Du er her:

Problemer med de digitale valgkortene

Det er meldt inn problemer knyttet til avlesning av de digitale valgkortene. Du kan likevel forhåndsstemme, husk å ta med gyldig legitimasjon.

(14.08.2019)

Har du fått SMS med lenke til valgkortet ditt?

Ved årets valg får mange en SMS med lenke til valgkortet sitt. Les mer om hvem som ikke får SMS og hvordan du bruker elektronisk valgkort, enten du benytter smarttelefon eller ikke.

(18.07.2019)

Her kan du forhåndsstemme ved valget 2019 i Bergen

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din! Valgstyret i Bergen kommune har vedtatt at Bergen skal ha 18 faste forhåndstemmesteder. Merk at fredag 06. september stenger alle forhåndsstemmestedene kl. 16.00.

(31.05.2019)

16 partier stiller til kommunestyrevalget

Valgstyret i Bergen godkjente i møte 28. mai 16 listeforslag til kommunestyrevalget i Bergen 2019. Det skal velges 67 representanter til Bergen bystyre.

(31.05.2019)

Ofte stilte spørsmål - kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du kan velge å stemme ved begge valgene eller bare et av dem. Kommunestyrevalget har rosa stemmesedler og fylkestingsvalget har lyseblå stemmesedler.

(19.06.2019)

Valglokaler i Bergen kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019

I Bergen er valglokalene åpne fra klokken 9.00 til klokken 21.00 på valgdagen.

(18.06.2019)

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

(31.05.2019)

Stemmerett og manntall ved kommune- og fylkestingsvalg

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

(16.07.2019)