Gå tilbake til:
Du er her:

Se valgresultater for Bergen 2019

Her er resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Hva skjer etter valget?

Det nye bystyret overtar 30. oktober, og avhengig av valgresultatet dannes det eventuelt nytt byråd i løpet av høsten.

(06.09.2019)

Ofte stilte spørsmål - kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du kan velge å stemme ved begge valgene eller bare et av dem. Kommunestyrevalget har rosa stemmesedler og fylkestingsvalget har lyseblå stemmesedler.

(15.09.2014)

16 partier stiller til kommunestyrevalget

Valgstyret i Bergen godkjente i møte 28. mai 16 listeforslag til kommunestyrevalget i Bergen 2019. Det skal velges 67 representanter til Bergen bystyre.

(03.04.2019)

Stemmerett og manntall ved kommune- og fylkestingsvalg

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

(12.01.2015)

Har du fått SMS med lenke til valgkortet ditt?

Ved årets valg får mange en SMS med lenke til valgkortet sitt. Les mer om hvem som ikke får SMS og hvordan du bruker elektronisk valgkort, enten du benytter smarttelefon eller ikke.

(18.07.2019)

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

(13.01.2015)