Gå tilbake til:
Du er her:

16 partier stiller til kommunestyrevalget

Valgstyret i Bergen godkjente i møte 28. mai 16 listeforslag til kommunestyrevalget i Bergen 2019. Det skal velges 67 representanter til Bergen bystyre.

(31.05.2019)

Her kan du forhåndsstemme ved valget 2019 i Bergen

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din! Valgstyret i Bergen kommune har vedtatt at Bergen skal ha 18 faste forhåndstemmesteder.

(31.05.2019)

Valglokaler i Bergen kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019

I Bergen er valglokalene åpne fra klokken 9.00 til klokken 21.00 på valgdagen.

(18.06.2019)

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

(31.05.2019)

Elektroniske valgkort

Bergen kommune opplever i år å få endel av de utsendte valgkortene i retur i posten. Du trenger ikke valgkort for å stemme.

(19.06.2019)

Ofte stilte spørsmål - kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du kan velge å stemme ved begge valgene eller bare et av dem. Kommunestyrevalget har rosa stemmesedler og fylkestingsvalget har lyseblå stemmesedler.

(19.06.2019)

Stemmerett og manntall ved kommune- og fylkestingsvalg

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

(12.01.2015)