Gå tilbake til:
Du er her:

16 partier stiller til kommunestyrevalget

16 partier har levert inn listeforslag til kommunestyrevalget i Bergen 2019. Det skal velges 67 representanter til Bergen bystyre.

(03.04.2019)

Vil du være valgmedarbeider?

Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Bergen kommune søker nå samfunnsengasjerte personer som ønsker å delta i valggjennomføringen. Vi ser etter medarbeidere til selve valgdagen 9. september og til forhåndsstemmeperioden fra 12. august til 6. september.

(15.03.2019)

Valg 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er mandag 9. september 2019.

(13.11.2018)

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

(28.06.2018)

Forhåndsstemming i Bergen

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din!

(10.02.2017)

Valglokaler i Bergen Stortings og sametingsvalget 2017

I Bergen er valglokalene åpne fra klokken 9.00 til klokken 21.00 på valgdagen.

(10.02.2017)

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

(10.02.2017)

Har du ikke mottatt valgkort? Du kan stemme uten

Bergen kommune opplever i år å få endel av de utsendte valgkortene i retur i posten. Du trenger ikke valgkort for å stemme.

(17.08.2015)

Stortings- og sametingsvalg 2017

I statsråd 22. april 2016 ble valgdagen fastsatt til mandag 11. september 2017

(24.01.2017)

Stemmerett og manntall ved stortingsvalg

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme, må du være innført i manntallet i en kommune.

(10.02.2017)