1. Vurderingskontoret Nord-Sentrum

  > Om kommunen > Avdelinger
 2. Vurderingskontoret Sør-Vest

  > Om kommunen > Avdelinger
 3. Individuell plan og koordinerende enhet

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Koordinering av helse- og omsorgstjenester
  , eller vurderingskontoret i ditt byområde: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ...
 4. Brukervalg

  > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Åpenhet > Pasientrettigheter
  Du melder fra om ditt valg ved å kontakte vurderingskontoret i det byområdet du tilhører, enten per ...
 5. Søknad om pleie- og omsorgstjenester

  > Innbyggerhjelpen > Demokrati og innbyggerrettigheter > Åpenhet > Pasientrettigheter
  om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet ...
 6. Omsorgsbolig

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Omsorgsbolig
  Kontakt vurderingskontoret eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å ...
 7. Hverdagsrehabilitering

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Fysioterapi
  vurderingskontoret i ditt byområde: Vurderingskontoret Nord-Sentrum for bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad ...
 8. Familievikar

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Hjemmehjelp
  om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet ...
 9. Aktivitetssenter for hjemmeboende eldre

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Dagtilbud
  syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i: Vurderingskontoret Nord-Sentrum for bydelene ...
 10. Hjemmehjelp

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Hjemmehjelp
  om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet ...
 11. Avlastning

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Avlastning
  vurderingskontoret i byområdet du bor i: Vurderingskontoret Nord-Sentrum for bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og ...
 12. Omsorgsstønad

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Omsorgsstønad
  syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i: Vurderingskontoret Nord-Sentrum for bydelene ...
 13. Ledsagerbevis for funksjonshemmede

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Ledsagerbevis
  tilhører: Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i ...
 14. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Personlig assistent
  vurderingskontoret i byområdet du bor i: Vurderingskontoret Nord-Sentrum for bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og ...
 15. Alarmer som gir trygghet i hjemmet

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Hjelpemidler
  om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet ...
 16. Middag til hjemmeboende

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Matlevering
  . Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i ...
 17. Sykehjem

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Sykehjem
  fullmakt. Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i ...
 18. Søke om støttekontakt

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Avlastning og støtte > Støttekontakt
  omsorgstjenester. Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i ...
 19. Hjemmesykepleie

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Hjemmesykepleie
  om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet ...
 20. Aktiviteter for personer med demens

  > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Demens
  om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet ...