Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen RecoverySkole

Bergen Recoveryskole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer, tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery, og å gi bedre recoverystøtte til andre.

Mer informasjon om Recovery-begrepet finner du her: 
Recovery - et bedre liv

Bergen RecoverySkole har som mål om å fremme likeverd og kvalitet ved å tilby kunnskapsbaserte kurs produsert i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse. 

Alle kursene er gratis og tilgjengelig for alle med erfaring med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer, deres familier, venner, pårørende, fagpersoner og andre interesserte innbyggere. Å bidra til økt likeverd er en tydelig målsetting for vårt arbeid, og fagansatte, brukere, pårørende og øvrige innbyggere vil derfor delta på lik linje ved våre kurs.

Et hovedmål for en recoveryskole er å fremme medborgerskap og deltakelse. Kursene ved Bergen Recoveryskole skal derfor ha et samfunnsperspektiv, og peke utover til videre tilbud og muligheter utenfor skolen. Ved Recoveryskolen vil vi derfor være rimelig oppdatert på andre tilbud som er relevante for våre studenter, og også kunne peke på hvor slik informasjon finnes. 

Kursutvikling og undervisning gjennomføres alltid i samarbeid mellom erfaringskompetanse (erfaringslærer) og fagkompetanse (faglærer).

Bergen Recoveryskoles kurs vil ha et utdanningsperspektiv, der du vil betegnelses som «student», uavhengig av hva slags bakgrunn du har.  
Å bidra til økt likeverd er en tydelig målsetting for vårt arbeid. 
Student-betegnelsen understreker at både fagansatte, brukere, pårørende og andre innbyggere vil delta på lik linje ved våre kurs.

Å benytte begrepet «student» signaliserer også at du som som deltar tar ansvar, har ressurser og potensiale og har noe å bidra med til dine medstudenter og lærer. Som student forventes du dermed å selv ta en aktiv rolle med ansvar for egen læring. 
 

Som student ved Recoveryskolen vil du kunne tilbys studieveiledning for bistand til å finne ut hvilke kurs som kan være aktuelt eller av interesse å ta. Du vil også få en forsamtale i forkant av kurssemesteret, med hensikt å avklare ressurser og behov i forhold til kurs- og/eller gruppesituasjonen. 


Å ta kurs gir ikke formelle studiepoeng, men alle som fullfører får kursbevis.

Man kan søke på kurs uavhengig av rekkefølge, og man kan søke ett eller flere kurs etter egne interesser og kapasitet. Link til søknadsskjema finner du i fanen til det aktuelle kurset. 
Du kan også følge denne linken: Bergen kommune - oversikt arrangementer og bruke søkeordet: recovery - så vil du få opp en oversikt over alle våre kurs. 

Alle søkere blir invitert til en forsamtale før plassene tildeles.
Det er begrenset antall plasser på hvert kurs.

Har du spørsmål om kursene våre, opptak eller andre ting, ta gjerne kontakt med oss. Se Kontaktinformasjon under.

Under finner du oppsatte kurs med beskrivelse og søknadsskjema.

 

Dette kurset vil avholdes i Batteriet sine lokaler, Kirkens Bymisjon, Kong Oscars gate 62. Kurset varer 4 timer, fra klokken 11.00-15.00.

For påmelding: 
Dette kurset er fullbooket. Send oss gjerne en mail på bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no, så vil vi sende deg en mail når neste semesters kursprogram lanseres. 
 

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset bli kjent med «fenomenet» recovery og sentrale verdier i recoverytenkningen.

Temaer: 
Begrepet Recovery og Recovery-verdier.
 

Hvorfor komme på kurs om Recovery?
Du vil på dette kurset få en utviklet forståelse av Recovery som en personlig og sosial endringsprosess, samt få et innblikk i Recovery som begrep og som tilnærming til psykisk helse. 

Merk at dette kurset også tilbys onsdag 26.4, se avsnittet under.

Dette kurset vil holdes i Psykisk Helse Bergen Sør sine lokaler i Slåtthaugvegen 17, Nesttun. 
Bybanestopp: Skjoldskiftet.
Kurset varer 4 timer. 
NB - kurset er forskjøvet med en time, og varer nå fra kl. 12 til kl. 16.

For påmelding: 
Dette kurset er fullbooket. Send oss gjerne en mail på bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no, så vil vi sende deg en mail når neste semesters kursprogram lanseres. 
 

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset bli kjent med «fenomenet» recovery og sentrale verdier i recoverytenkningen.

Temaer: 
Begrepet Recovery og Recovery-verdier.
 

Hvorfor komme på kurs om Recovery?
Du vil på dette kurset få en utviklet forståelse av Recovery som en personlig og sosial endringsprosess, samt få et innblikk i Recovery som begrep og som tilnærming til psykisk helse. 

Merk at dette kurset også tilbys torsdag den 13.4, se avsnittet over.

Dette kurset holdes i Kaigaten 4, Innbyggerservice, rom Laksevåg/Ytrebygda.
Kurset varer 4 timer, fra kl. 11.00-15.00.

For påmelding: 
Dette kurset er fulltegnet. Send oss gjerne en mail på bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no, så vil vi sende deg en mail når neste semesters kursprogram lanseres. 
 

Hva vil du lære på kurset: 
På dette kurset vil du lære hva som menes med begrepene recoveryoppgaver og recoverystøtte. 
Dette er et oppfølgingskurs til Recovery 1 - Introduksjon til Recovery.

Temaer: 
Hva menes med Recoveryoppgaver, Recoverystøtte, og hvordan vil det å jobbe med egen recovery og motta støtte påvirke identitet og trivsel.

Hvorfor komme på kurs om Recoveryoppgaver og Recoverystøtte?
Dette oppfølgingskurset i Recovery vil gi en dypere forståelse og kunnskap om hva den enkeltes recoveryoppgaver kan innebære, og reflektere over hvordan man kan være en god recoverystøtte for andre. Et mål med kurset er at du skal forstå hvordan det å jobbe med recovery og recoverystøtte kan bidra til positiv identitet og større tilfredshet i livet.  


NB: Deltakelse på Recovery kurs 2 forutsetter gjennomført Recovery kurs 1.


 

Dette kurset vil holdes i Psykisk Helse Bergen Sør sine lokaler i Slåtthaugvegen 17, Nesttun. 
Bybanestopp: Skjoldskiftet.
Kurset varer 3,5 timer, fra klokken 11.30-15.00.

For påmelding: 
Dette kurset er fulltegnet. Send oss gjerne en mail på bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no, så vil vi sende deg en mail når neste semesters kursprogram lanseres. 
 

Hva vil du lære på kurset: 
Kurset vil formidle noen redskaper som kan hjelpe deg med å identifisere negative konsekvenser av sosial isolasjon, og gjøre noe med det.

Temaer: 
Sosialt nettverk og relasjoner, kommunikasjon, livsmestring og kreativitet.

Hvorfor komme på kurs om isolasjon?
Gjøre deg bedre i stand til å gjøre noe med din egen situasjon.


 

Om dette kurset:
Negative følelser, tunge tanker er noe alle mennesker kjenner på i perioder av sitt liv. Ved å lære mer om hvorfor det er slik, og hvordan følelser og tanker henger sammen kan man selv gjøre noen forandringer slik at man får det bedre i hverdagen.

Hva vil du lære på kurset? 
Å forstå deg selv og dine reaksjoner bedre og hvordan du kan få det bedre med deg selv i hverdagen

Temaer: 
Tanker, følelser, kroppslige reaksjoner, handlinger og sammenhenger mellom disse, ulike verktøy

Hvorfor komme på kurs og lære om selvfølelse? 
Lær deg ulike verktøy som du kan bruke i hverdagen.
Bli tryggere på deg selv.
Bli mer oppmerksom på deg selv og egne følelser.
Lær mer om deg selv og forstå andre bedre

Kurset går er 3 timer, en gang pr uke over 4 uker.

 

Kan du tenke deg å stille som kurslærer i Bergen Recoveryskole?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!