Smilende lite barn med solhatt og lilla genser.
FRIST: Fristen for å søke barnehageplass for nye barn er 1. mars.
Bilde: Maiken Kristoffersen

Barnehagene forbereder seg til hovedopptaket

Styrerne i de 226 kommunale og private barnehagene i Bergen gjør seg i disse dager klar for å ta inn om lag 3.000 nye barn i barnehagene. Barnehagemyndigheten har som oppgave å forberede dem.

Fristen for å søke barnehageplass for nye barn er 1. mars. Hovedopptaket til alle barnehagene i Bergen er samordnet på tvers av kommunale og private barnehager. Barnehagemyndigheten har ansvar for opptaksprosessen, opplæring, tilrettelegging og klargjøring av ventelister, mens det er hver enkelt barnehage som selv gjennomfører opptaket og gir tilbud om barnehageplass. Enkelte barn skal prioriteres i tråd med barnehageloven og barnehagenes egne opptakskriterier

Kriterier

For å ha rett til plass ved hovedopptaket det året foreldrene søker

  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 
  • må du søke om barnehageplass seinest 1. mars 
  • må du ønske oppstart seinest høsten 
  • kan ikke barnet allerede ha en barnehageplass per 1. mars 

Søke barnehageplass eller endre søknad

Mange mennesker sitter ved bord og ser i samme retning.
STYRERE PÅ SAMLING: Denne uken er styrerne i barnehagene i Bergen på samlinger i regi av kommunen for å gjøre seg klar til hovedopptaket.
Bilde: Astri Kamsvåg

Forberedelser

Denne uken har barnehagemyndigheten samlinger for alle styrerne for å gå gjennom opptaksprosessen, hva som er nytt siden forrige hovedopptak og nyheter som gjelder barnehagesektoren.

- Selv om vi tar opp nye barn i hovedopptaket hvert år, er det ofte nye retningslinjer eller andre endringer som dukker opp. Som barnehagemyndighet er det vår oppgave å gjøre endringene kjent for styrerne. I tillegg får jo barnehagene også nye styrere som skal gjennomføre hovedopptak for første gang, sier Gunnbjørg Aase, avdelingsleder for Avdeling barnehagemyndighet i Byrådsavdeling for barnehage og skole.

Tre rekker med voksne mennesker som ser mot kamera.
BARNEHAGEMYNDIGHETEN I BERGEN: Vibeke Myrseth, Siri Dueland Sivertsen og Hildegunn Sande. Midtraden fra venstre: Kenneth Heggøy, Øystein Bekken, Ola Mikal Ones, Gunnbjørg Aase. Bak fra venstre: Mona E. Rasmussen, Siren Risti, Thivia Mangerøy, Kristin Engesæt Gjøen og Kjersti Nøvik. Marte Byrkjeland og Marte Rosenvinge var ikke til stede da bildet ble tatt. Barnehagemyndigheten holder til i rådhuset.
Bilde: Astri Kamsvåg

Ønsker gode løsninger for foreldrene

- Stort sett får foreldre tilbud om barnehageplass i én av barnehagene de ønsker. Men også i dette hovedopptaket regner vi med at rundt 250 barn får plass i enn annen barnehage enn de som foreldrene har prioritert. Vi jobber tett med barnehagene for å finne gode løsninger for foreldrene. Foreldre som får plass til barnet sitt i en annen barnehage, kan fortsatt stå på venteliste til den barnehagen de ønsker. Barnehagene behandler disse søknadene i suppleringsopptaket, sier Aase.

Foreldrene får svar på barnehagesøknaden sin fra midten av mars og fram til midten av mai. 

Barnehage i nærheten av hjemmet

I byrådets politiske plattform er det et mål at alle skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor. I de siste årene har barn tatt opp i hovedopptaket fått tilbud om plass i bydelen de bor i.

Ønsker flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn

Som i resten av landet ønsker også Bergen å øke andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene. Forskning viser at det tar fra ett til tre år å lære et språk godt nok for å kunne kommunisere med andre, og fem til syv år for å bruke språket i mer formelle læringssituasjoner, som lesing og skriving. Derfor er tidlig barnehagestart viktig for å lære norsk før skolestart. 

Les mer om: