Mange mennesker sitter på gulvet og leser i bøker
PRAKTISKE ØVELSER: Deltakerne fikk selv prøve seg på å lese høyt i kor, påkalt samlesing, fra boken "Bø og Bæ i skogen" av Olof Landström. – Litteratur er en god inspirasjonskilde til språk, samvær og samlinger. Derfor er det viktig at bøkene er lett tilgjengelige for barna. Jeg liker å kalle lesekroken for 'et tempel for litteratur', sier Trude Anette Brendeland.
Bilde: Astri Kamsvåg

Hvordan lage samlingsstunder som fremmer fellesskapsfølelse og tilhørighet?

Musikk, bevegelse, sanseopplevelser og litteratur kan bidra til inkludering på tvers av alder, språk og kultur. Rundt tretti ansatte i åpne barnehager var samlet forleden for å få faglig inspirasjon.

I Bergen er det 15 private åpne barnehager i de fleste bydeler. 

På fagdagen fikk deltakerne økt kunnskap om hvordan de kan organisere og lede samlingsstunder som fremmer fellesskapsfølelse og tilhørighet.

Portrett av smilende kvinne med briller
Gunnbjørg Aase leder Avdeling barnehagemyndighet i Bergen.
Bilde: Astri Kamsvåg

- Dette er første gang vi har arrangert en fagdag kun for styrere, barnehagelærere og assistenter i åpne barnehager. Derfor var det ekstra kjekt at alle de 15 åpne barnehagene i Bergen var representert på fagdagen. I tillegg var det deltakere fra åpne barnehager i et par av nabokommunene, forteller Gunnbjørg Aase, avdelingsleder i barnehagemyndigheten i Bergen. 

Bergen har 15 private åpne barnehager i de fleste bydeler. 

Hva er åpen barnehage?

Åpen barnehage er en pedagogisk virksomhet som ledes av en barnehagelærer. Åpen barnehage er en møteplass på dagtid for familier med barn i alderen 0-6 år. Foreldrene trenger ikke å søke plass for å delta. Åpne barnehager er gratis. I noen åpne barnehager må foreldrene betale litt for aktiviteter, mat og materialer (fra 5 kroner og oppover).

Eksempler på aktiviteter i åpen barnehage er samlingsstund, sang og musikk, litteratur og eventyr, kunst- og formingsaktiviteter, fysisk aktivitet og tur, matlaging og felles måltider.

Det som skiller åpen barnehage fra en ordinær barnehage, er at foreldre eller en annen voksen er til stede i barnehagen sammen med barnet. Foreldrene har selv ansvar for barnet sitt i lek og aktiviteter, og bidrar med å rydde og holde orden.

Fem kvinner står på rekke og ser i kamera
ARRANGØRER OG BIDRAGSYTERE: Kjersti Nøvik (barnehagemyndigheten) sammen med foredragsholderne Jorid Flisram Skare, Åshild Eriksen og Trude Anette Brendeland. Helt til høyre: Marte Rosenvinge (barnehagemyndigheten).
Bilde: Astri Kamsvåg

Åpen barnehage som rekrutteringsarena 

I åpen barnehage får barna erfaring med sosialt samspill og lek før de starter i ordinær barnehage. Barna leker med andre barn og utvikler språklige, motoriske og sosiale ferdigheter.

I Bergen går nesten 97 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehage. Også i Bergen er det færre barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage, enn barn med norsk bakgrunn. I Folkehelseoversikten kommer det frem at rundt 10 prosent av barna i Bergen er vurdert til å ikke ha tilfredsstillende norsk språk ved skolestart. I enkelte bydeler er det så mange som 23 prosent.

- Å gå i barnehage er en måte å lære norsk på for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Ved å gå i åpen barnehage kan familier med minoritetsbakgrunn få informasjon og hjelp til å søke plass i ordinær barnehage, sier Gunnbjørg Aase.

Flerkulturelle foreldre deler erfaringer om møtet med norsk barnehage

Ny i barnehagen - informasjon på flere språk

Les mer om: