To barn sitter på gulvet i en barnehage og leker.

Her finner du praktisk informasjon om å ha barn i barnehage på flere språk:

  • informasjonsvideoen ‘Velkommen til barnehagen’
  • brosjyre på ulike språk med praktisk informasjon om å ha barn i barnehage for første gang

I informasjonsvideoen som er tekstet på 18 ulike språk, forteller foreldre med bakgrunn fra forskjellige land om gode erfaringer med den norske barnehagen på sitt eget morsmål.

Du velger språk på tekstingen ved å trykke på 'innstillinger'.

Her finner du en brosjyre på ulike språk med praktisk informasjon om å ha barn i barnehage for første gang, for eksempel om samarbeidet mellom foreldre og barnehage, rutiner i barnehagen, klær og mat.