Ung person står foran en datamaskin og snakker i mikrofon
ERFARINGER: Frede Sørbø Johnson fra Slåtthaug skole fortalte fra scenen om hvordan det var å gi rektor og lærere innspill til hvordan skolen deres kunne bli bedre.
Bilde: Astri Kamsvåg

Lytter til elevene for å gjøre skolene bedre

- Vi følger bedre med når vi får være med å påvirke hvordan vi skal lære, sier elev Frede Sørbø Johnson på Slåtthaug skole.

Rundt 320 elever fra alle kommunale skoler i Bergen deltok nylig på samlinger for å forberede seg til det årlige møtet om hva som er bra på skolen og hva skolen kan bli bedre på. 

- Hvis en klasse greier å overbevise læreren sin om å gjøre noe på en annen måte eller prøve noe nytt og læreren merker at elevene faktisk lærer mer, da kan vi få til en positiv endring, utdyper Frede Sørbø Johnson.

Elevenes meninger er viktige

- Vi lytter til elevene for å gjøre bergensskolene bedre. Det er de som vet hvordan det er å være elev og hvordan ting fungerer på skolen. Dermed har de også det beste utgangspunktet til å gi innspill til hvordan skolene kan bli bedre, sier Frode Nilsen, etatsdirektør i Etat for skole. 

Elevmedvirkning er et mål for skolene i Bergen. Elevmedvirkning viser seg blant annet gjennom elevråd og ved at lærerne lytter til elevene.

Deltakerne på samlingene var elevrådsrepresentanter fra de 82 kommunale skolene i byen. De representerer nesten 30.000 elever fra første til tiende trinn. Foreldre fra foreldrearbeidsutvalgene (FAU) og rektorene i Bergen har også vært på samlinger.

Ung person med langt hår står foran en storskjerm og snakker i mikrofon.
LÆRERIKT OG KJEKT: Synne Onsøien fortalte om hvordan elevrådet på Mjølkeråen skole hadde brukt resultatene fra elevundersøkelsen på møtet som hun deltok på i fjor. Hun og resten av elevrådet presenterte også funnene for alle lærerne på skolen.
Bilde: Astri Kamsvåg

- De var veldig interessert i å høre hva vi hadde å si 

- På møtet i fjor ble vi og de voksne enige om hva som er bra på Mjølkeråen skole og hva skolen kunne bli bedre på. Hele opplevelsen var veldig lærerik og kjekk. Jeg trodde at det skulle bli skummelt, men det ble veldig positivt. De voksne var veldig interessert i å høre hva vi hadde å si, fortalte Synne Onsøien, elevrådsleder på Mjølkeråen skole.  

Trivsel, læring og utvikling

Elevrådet ved hver skole har fått et oppdrag fra rektor som de skal jobbe med og presentere på møtet seinere i vår. På disse årlige kvalitetsoppfølgingsmøtene, snakker elever, foreldre, lærere, rektor, ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og i Etat for skole om hvordan skolen kan bli bedre. Aller viktigst er det som elevene selv forteller. Kvalitet i skolen handler om elevenes trivsel, læring og utvikling. 

En gruppe unge mennesker står foran ark som henger på vindu, men ryggen mot kamera.
KREATIVE METODER: På samlingene prøvde elevene ut ulike arbeidsmåter for å samle inn synspunkter fra de andre elevene på skolen og la en plan for arbeidet videre.
Bilde: Astri Kamsvåg

Les mer om medvirkning i Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/2023-2026/2027

Les mer om: