Fire bilder av barn i skolesammenheng, satt sammen til en collage.
Opplæringen i bergensskolen skal være kjennetegnet av høy kvalitet, hvor elevene får mulighet til å utvikle seg og lære å mestre eget liv.
Bilde: Bildet nederst til venstre: Maskot/NTB. De tre andre bildene: Vibeke Blich

Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/2023-2026/2027

Formålet med kvalitetsutvikling i skolen er å legge best mulig til rette for elevenes trivsel, læring og utvikling. Planen peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden.

Les planen (PDF): Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklinsplan for bergensskolen 2022/2023-2026/2027
 

- Byrådet har som mål at alle barn og unge skal ha en trygg og god skolehverdag, der alle barn får utnyttet sitt fulle potensial og blir en del av et inkluderende læringsfellesskap. Elever i bergensskolen skal få mulighet til å utvikle kompetanse til å mestre sitt eget liv. Dette er en felles oppgave, der skolen i samarbeid med foreldre og elever, har ansvar for å skape en trygg og god skole som fremmer helse, trivsel og læring, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.

Kvalitetsutviklingsplanen setter de lokale målene for kvalitetsutviklingsarbeidet i bergensskolen. Planen gjelder for perioden 2022-2027. 

Planen består av en strategi og en handlingsplan. De to delene må leses i sammenheng.  

Planen inneholder tre hovedtema 

  • mestring av eget liv
  • medvirkning
  • profesjonelle læringsfellesskap

Kompetanse for alle i mulighetenes skole

Visjonen for bergensskolen er “Kompetanse for alle i mulighetenes skole’” Visjonen skal motivere og gi retning for utviklingsarbeidet i bergensskolen de kommende årene. Gjennom profesjonelle læringsfellesskap i mulighetens skole, skal bergensskolen være kjennetegnet av en inkluderende skole der aktive og medvirkende elever utvikler kompetanser for mestring av eget liv.

Les den politiske behandlingen av planen

Alle planer i Byrådsavdeling for barnehage og skole