Gå tilbake til:
Du er her:
En fra nabobarnehagen fikk æren av å klippe snoren, holdt av byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og prosjektleder for Barnas byrom, Alexandra Altermark.
En fra nabobarnehagen fikk æren av å klippe snoren, holdt av byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og prosjektleder for Barnas byrom, Alexandra Altermark.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Åpnet ny lekeplass i Fana

Skjoldstølen er et grøntanlegg på rundt 10 mål, som før var et småkupert landskap med en grusbane. Nå er det en attraktiv og tilgjengelig lekeplass og friluftsområde!

Lekeplassen har mange nye elementer!
Lekeplassen har mange nye elementer!
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Skjoldstølen ble åpnet med musikk, sang, dans og lek – bare gode ting. Naboer og Skjoldstølen barnehage var med å feire da snoren ble klippet og området endelig ble offisielt åpnet.  

Her kan du:  

  • spille basket og fotball 
  • klatre,- og øve balanse i ulike løyper 
  • teste sansene i sanselek 
  • Disse, snurre i karusell, og skli i rutsjebane 
  • bygge slott i sandkassen 
  • leke i det klatre,- og rullevennlige togsettet   
Sosial sittesone med fellesgrill og oversikt over lek. Rundt er det plantet spiselige vekster - bærbusker og frukttrær.
Sosial sittesone med fellesgrill og oversikt over lek. Rundt er det plantet spiselige vekster - bærbusker og frukttrær.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
  • parkere sykkelen i trygg sykkelparkering 
  • sette deg ned på en benk eller i sittegrupper, og lage mat på fellesgrill  
  • fylle vann i flasken ved vannposten 
  • Gå eller trille i gangveien som er utbedret med universell utforming, (også om kveldene, da den har blitt lyssatt i likhet med oppholdssonene) 

Det er holdt høyt fokus på å ivareta de grønne kvalitetene i det eksisterende naturrommet, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. Historien om Skjoldstølen og gamle Osbanetrasèen er nyttet aktivt som et identitetsskapende og historiefortellende element på anlegget.   

Innspill fra nærområdet 

Leder for Skjoldstølen barnehage, Lill-Iren Brandshaug, mottok blomster for det gode samarbeidet mellom Bymiljøetaten og barnehagen.
Leder for Skjoldstølen barnehage, Lill-Iren Brandshaug, mottok blomster for det gode samarbeidet mellom Bymiljøetaten og barnehagen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Masterstudenter ved Høyskolen i Vestland har gjennomført brukermedvirkning med barn og unge i nærområdet: elever ved Smørås barneskole, og barn og foreldre ved Skjoldttun barnehage og nærområdet  har bidratt med verdifull lokalkunnskap og innspill til de nye planene for anlegget. 

Leder skjoldstølen barnehage, Lill-Iren Brandshaug, mottok blomster for det gode samarbeidet, både med medvirkning og i byggeperioden. – Hele prosessen har vært veldig ryddig, Bymiljøetaten sendte tegninger før de satt i gang, slik at vi fikk komme med innspill. De hørte på oss, og det setter vi stor pris på. 

Bymiljøetaten har også gjennomført en til en-dialog, med fokus på universell utforming og inkluderende lek.     

Arvid og familien har vært sterkt involvert i prosjektet, for å gjøre området tilgjengelig og universelt utformet. Her sammen med prosjektleder Alexandra Altermark.
Arvid og familien har vært sterkt involvert i prosjektet, for å gjøre området tilgjengelig og universelt utformet. Her sammen med prosjektleder Alexandra Altermark.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Universelt utformet karusell.
Universelt utformet karusell.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Gangveinettet rundt lekeplassen er oppgradert, med 120 meter tilgjengelige gangveier, som har fått bedre belysning og hvor en har muligheter for å sette seg ned langs veien.
Gangveinettet rundt lekeplassen er oppgradert, med 120 meter tilgjengelige gangveier, som har fått bedre belysning og hvor en har muligheter for å sette seg ned langs veien.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Målet med oppgraderingen har vært å styrke aktivitetstilbudet til barn og unge i Fana bydel, og å skape en attraktiv møteplass for både nærområdet, og for tilreisende fra andre bydeler. I nærhet av kollektiv-gange og sykkelveinett i Fanaveien og med boligområder, håper vi at området blir godt brukt. 

Når vi bygger og bor tettere, bidrar vi til en klima- og miljøvennlig byutvikling. Men det forutsetter også at vi både bevarer og bygger ny grønn infrastruktur, slik som friområder, parker og lekeplasser. Til det beste for naturen, insektene, dyrene og menneskene som skal bo her. 

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Norconsult AS, og bygget av anleggsgartnermester Jans Hageservice AS.  Anleggstiden pågikk fra vinter 2021 til sommeren 2022. 

Sykle bort til lek og moro! Her kan du trygt parkere sykkelen din.
Sykle bort til lek og moro! Her kan du trygt parkere sykkelen din.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Historisk 

Området lå tidligere inn under gården Skjold - en av de eldste gårdene i Fana. Gangveiene kan spores langt tilbake til stier på historiske flyfoto, og på 70-tallet etablerte kommunen en grusbane på flaten. Den kommunale veien, Skjoldstølen, var tidligere belagt med togskinner, for her gikk nemlig den gamle Osbanetrasèen, fra Nesttun til Os. 

Det er lagt ned mye ressurser i å spesialdesigne et lekemiljø som forteller historien om nettopp Osbanen som gikk her før.  Det er jobbet med fargekoder, skilt, vindusinndeling, takhvelv og kurvatur. 

Barn i rutsjebane.
Rutsjebane med utstikt mot togsettet.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Les om andre Barnas byrom-prosjekter som bygges her.