Flyfoto av betongstøperiet før brannen
Betongstøperiet før brannen
Bilde: Haugseng foto

Forslag til utforming av branntomten på Grønneviken er på høring

I april i år ble Bergen Betongstøperi ødelagt i en stor brann. Tomten er en del av en pågående reguleringsplan, og Plan- og bygningsetaten har lagt frem nytt forslag til hvordan tomten kan utformes.

Det nedbrente, historiske bygget lå Grønneviken mellom Møllendalsveien og Møllendalselven. Bygget var en viktig del av reguleringsplanen for området, og det var blant annet lagt til rette for en barnehage på tomten. Plan- og bygningsetaten har nå utarbeidet et nytt forslag for hvordan løsningen for tomten kan bli. Forslaget er lagt ut på begrenset høring, med høringsfrist 12. juni. Her finner du kunngjøringen.  

- Vi ønsker en ryddig prosess og konstruktiv diskusjon for tomtens fremtid, og legger derfor forslaget ut på høring. Vi håper å kunne levere reguleringsplanforslaget for hele området i Grønneviken fra oss til høsten, sier Tarje Wanvik, direktør i Plan- og bygningsetaten.  

Viktig krigsminne 

Bilde av betongstøperiet etter brannen
Bygningen ble totalskadet i brannen, og nye løsninger legges på høring
Bilde: Elisabeth Skage, Bergen kommune

Betongstøperiet var et viktig krigsminne og et fysisk spor på nyere industrihistorie i denne delen av Bergen. Området der bygningen sto, er omfattet av reguleringsplanen for Møllendal Vest vedtatt av bystyret i 2012. Det pågår et arbeid med å gi mer detaljerte føringer for utviklingen av et boligområde med gode delingsløsninger.  

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i februar-mars 2020. Et av hovedmålene var å gi rammer for håndtering av det verneverdige Betongstøperiet. Ettersom kulturminnet ikke lenger eksisterer, må det gjøres justeringer for å tilpasse den pågående planen til den nye situasjonen.  

Barnehage og gode utearealer 

Illustrasjon som viser foreslått ny løsning
Forslag til justert illustrasjonsplan
Bilde: Bergen kommune

Tema for den begrensede høringen som nå er lagt ut, er rammene for utnyttelse av tomten for tidligere Bergen Betongstøperi. Plan- og bygningsetaten anbefaler å beholde planens hovedgrep og plan om barnehage på tomten. Det er også foreslått å bygge boliger over deler av barnehagen og sikre gode uteområder.  

Her finner du egen temaside for Møllendal vest