Møllendal Vest
Møllendal Vest
Bilde: Haugseng foto

Grønn elvepark og boliger med fokus på deling

Møllendal vest er området på vestsiden av Møllendalselven, og en del av sjøfronten sør i Store Lungegårdsvann.

Her planlegger Bergen kommune og BIR å legge til rette ca. 375 boenheter og å etablere en elve- og strandpark. I dag preges arealet av industri og lager.

I Møllendal øst er det allerede etablert en populær allmenning, strandpromenade, nye boligkvartaler og kunsthøyskole. Bybanen knytter området sammen med resten av byen, og området har fått en praktfull sykkelvei som inkluderer den nye, kule Kronstadtunnelen. 

Prosjektområdet har lang strandlinje mot Store Lungegårdsvann i sør og elvekant mot Møllendalselven i øst. Elven er 1,4 km lang, og renner fra Svartediket til Store Lungegårdsvannet. Utløpet til elven er åpent, og vestre elvekant, sammen med sjølinjen på Tonningsneset, skal tilrettelegges som offentlige parkområder. 

På den tidligere industritomten skal Bergen kommune teste ut mer bærekraftige metoder for utvikling av boliger og bysamfunn.  

Her kan du lese mer om de to prosjektene Elve- og strandpark og 
Pilot  Grønneviken i Møllendal Vest.