Bilde fra dagens situasjon i Kjøkkelvikveien
DAGENS SITUASJON: Kjøkkelvikveien skal gjøres bedre for myke trafikanter.
Bilde: Vestland fylkeskommune

Har du merknader til planoppstart for Kjøkkelvikveien?

Kjøkkelvikveien på Laksevåg skal oppgraderes, slik at fremkommeligheten blir bedre for myke trafikanter. Planoppstarten er på høring, med frist 11. juni.

Formålet med planen er å legge til rette for sammenhengende gange- og sykkelløsning fra Lyderhornskrysset til Fæsterhuset/Kjøkkelvik idrettsplass, og generelt bedre fremkommelighet for myke trafikanter. 

Miljøløftet-prosjekt

I tillegg blir det lagt til rette for å føre vannledning i sjø til Kjøkkelviken. Strekningen er omtrent to kilometer, og prosjektet er en del av det prioriterte sykkelnettet i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, samt inkludert i Miljøløftet

Send inn merknad

Forslagsstiller til planen er Vestland fylkeskommune. 

Kunngjøring med dokumenter finner du her, i tillegg til informasjon om hvordan du kan sende inn merknad.