Bilde av ladepunkt i Skansedammen parkeringsanlegg, med biler og andre ladepunkter i bakgrunnen.
LYSENDE LADEPUNKTER: Skansedammen beboerparkering har ladepunkter på alle parkeringsplasser.
Bilde: Asle Bentzen

Her er det full dekning for elbillading

Skansedammen beboeranlegg har fått mer enn hundre nye ladepunkter for elbil. Dermed har garasjeanlegget full dekning for elbillading.

Med de 124 nye ladepunktene er det lademuligheter på samtlige av de 193 parkeringsplassene for beboere i anlegget. 

Utvidelsen er i tråd med ladestrategien som bystyret vedtok i 2023. 

– Ett av prinsippene i ladestrategien er at Bergen kommune skal prioritere ladetilbud i parkeringsanlegg framfor ute i gatenettet. Flere lademuligheter i området har vært etterspurt av beboerne, og med øningen av ladeplasser i beboeranlegget har området nå fått et betraktelig bedre ladetilbud, sier Arvid Heggestad, avdelingsleder for bytjenester og bypatrulje i Bymiljøetaten. 

Veitransporten må bli fossilfri 

Byrådet la i 2023 frem "Ladestrategi for Bergen 2023-2030". Den viser hvordan kommunen skal jobbe for bedre ladeinfrastruktur for personbiler og næringstransport.

Veitrafikken står for 40 prosent av Bergens klimagassutslipp. I Grønn strategi, vedtatt av bystyret tidligere i år, er målet at Bergen skal bli et lavutslippssamfunn i 2030. 

– Det fordrer blant annet at veitransporten må bli fossilfri. Derfor må vi også ha ladeinfrastruktur som gjør omstillingen mulig, heter det i byrådssaken.

– Selv om mange vil klare å løse ladebehov på egen hånd, skal kommunen støtte private initiativ, stimulere markedet der det trengs, samt tilrettelegge for offentlig lading.

Klikk her for å lese byrådssaken

Stor jobb

Å gjennomføre en så stor økning i ladekapasiteten er en langt større jobb enn å montere ladepunkter. Det er store mengder elektrisitet som skal til når 193 biler skal ha lading. 

Bilde av porten utenfor Skansedammen beboerparkering.
UNDER DAMMEN: Skansedammen beboerparkering har fått en vesentlig økning i ladekapasiteten.
Bilde: Asle Bentzen

– For å kunne levere så mye strøm til ladestasjonene, måtte vi ha nye kabler inn i huset. Dermed måtte vi grave opp veien og legge kabler fra nærmeste trafokiosk og opp til parkeringshuset, sier prosjektleder Rune Nilsen i Etat for bygg og eiendom. 

Rundt 200 meter med grøft måtte til for å legge de solide kablene forsvarlig ned i grunnen. 

13 ledige parkeringsplasser i Skansedammen

Skansedammen beboeranlegg er ett av syv parkeringshus Bergen kommune har for beboerparkering. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsone 6 og 7 kan søke fast parkeringsplass i anlegget. For øyeblikket er det 13 ledige parkeringsplasser med lademulighet i Skansedammen beboeranlegg. 

Les mer om beboerparkering og hvordan du søker på innbyggerhjelpen: