Gå tilbake til:
Du er her:
Offentlig billader i Breistølsveien
OFFENTLIG LADING: Breistølsveien i Hødden i Bergenhus bydel er et eksempel på et område hvor få bileiere har tilgang på hjemmelading. I slike områder mener byrådet at det kan være behov for flere lademuligheter for bergensere som vil bytte ut fossilbil med elbil.
Bilde: Bergen kommune

Ny strategi for lading av el-kjøretøyer

Byrådet har lagt fram Ladestrategi for Bergen 2023-2030. Den viser hvordan kommunen skal jobbe for bedre ladeinfrastruktur for personbiler og næringstransport.

Byrådet påpeker at veitrafikken står for 40 prosent av Bergens klimagassutslipp. I Grønn strategi, vedtatt av bystyret tidligere i år, har vi satt oss mål om at Bergen skal bli et lavutslipssamfunn i 2030. Det fordrer blant annet at veitransporten må bli fossilfri. Derfor må vi også ha ladeinfrastruktur som gjør omstillingen mulig.

Selv om mange vil klare å løse ladebehov på egen hånd, skal kommunen støtte private initiativ, stimulere markedet der det trengs, samt tilrettelegge for offentlig lading.

Samtidig skal vi ha en byutvikling basert på gange, sykkel og kollektiv. Prioritering av lading for bildelingsbiler og satsingen på mobilpunkter er viktig i denne sammenhengen.

Ladestrategien skal følges opp av en handlingsplan. Den vil konkretisere det videre arbeidet, og være et verktøy for å vurdere, prioritere, planlegge og utføre tiltak.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai