Bergensgate med snø
Bilde: Bymiljøetaten

Hva er hus- og grunneieres ansvar ved snø og glatte fortau?

Bymiljøetaten minner om pliktene som politivedtektene for Bergen kommune pålegger den enkelte gård- eller grunneier når det oppstår snøfall og glatte fortau.

Kartet viser de tidligere kommunegrensene for Bergen kommune og Laksevåg Sogn av Laksevåg kommune.
Plikten til å strø og rydde fortau for snø og is gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen, det vil si tidligere Bergen kommune og Laksevåg Sogn av Laksevåg kommune.
Bilde: Bymiljøetaten

Pliktene gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen, som vist i kartet.  Unnlatelse av pliktene kan sette forbipasserende i fare og få store konsekvenser både for forbipasserende og den enkelte gårdeier.

Hvilke plikter har du som hus- og grunneier?

  • Etter politivedtektens § 16 plikter eier av hus eller grunn å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is etter snøfall eller takras.
  • Vedtektens § 17 pålegger også eier av hus- eller grunn å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.
  • Vedtektens §§ 12 til 13: Når snø eller is truer med å falle fra hustak, må du straks sørge for å sette ut avvisere eller sperrer som gjør det tydelig for forbipasserende at det kan være farlig å passere. Deretter må du sørge for å rydde taket snarest mulig. Når taket er ryddet og det ikke lenger er fare til stede, skal avsperringer, avvisere og lignende fjernes.

Du kan få gebyr

Bymiljøetaten kan gi gebyr til den som ikke utfører sine plikter etter politivedtektene. Gebyret er på kr 1000­­–2000 for brudd på §§ 16 og 17, og inntil kr 5000 for brudd på § 12. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om pliktene dine som huseier, kan du ta kontakt med Bymiljøetaten: 

bymiljoetaten@bergen.kommune.no / 55 56 56 90

Brøyting og strøing i Bergen kommune 

Gjennom vinterhalvåret har Bymiljøetaten ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier. 

Statens vegvesen/Vestland Fylkeskommune har ansvar for riks- og fylkesveier.

Les mer om vintedrift i innbyggerhjelpen for brøyting og strøing