Gå tilbake til:
Du er her:
Snø i bergensgate
Bilde: Bymiljøetaten

Hva er hus- og grunneieres ansvar ved snø og glatte fortau?

Bymiljøetaten minner om pliktene som politivedtektene for Bergen kommune pålegger den enkelte gård- eller grunneier når det oppstår snøfall og glatte fortau.

Kart som viser de tidligere kommunegrensene i Bergen.
Plikten til å strø og rydde fortau for snø og is gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen, det vil si tidligere Bergen kommune og Laksevåg Sogn av Laksevåg kommune.
Bilde: Bymiljøetaten

Pliktene gjelder for hus- og grunneiere som har eiendom innenfor de tidligere kommunegrensene i Bergen, som vist i kartet.  Unnlatelse av pliktene kan sette forbipasserende i fare og få store konsekvenser både for forbipasserende og den enkelte gårdeier.

Hvilke plikter har du som hus- og grunneier?

  • Eier av hus eller grunn er ansvarlig for å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is etter snøfall eller takras (§ 16).
  • Eier av hus- eller grunn å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt (§ 17).
  • Når snø eller is truer med å falle fra hustak, må hus- eller grunneier eier straks sørge for å sette ut merking eller sperring som gjør det tydelig for forbipasserende at det kan være farlig å passere. Deretter må taket ryddes snarest mulig. Når taket er ryddet og det ikke lenger er fare til stede, skal avsperringer, avvisere, stiger og lignende fjernes.

Bymiljøetaten kan gi gebyr til den som ikke utfører pliktene sine etter politivedtektene. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om pliktene dine som huseier, kan du ta kontakt med Bymiljøetaten:

bymiljoetaten@bergen.kommune.no / 55 56 56 90