Et bilde av tre ulike smilefjes. Ett med nedovermunn, bortovermunn og oppovermunn.

Hva mener bransjen om Klimanorm Bergen?

Plan- og bygningsetaten har gjennomført en spørreundersøkelse for å høre hvordan verktøyet «Klimanorm Bergen» har fungert etter ett år i bruk – her er resultatene.

Klimanorm er et verktøy for utvikling av klimavennlige reguleringsplaner. Dersom du ikke er kjent med Klimanorm kan du trykke her for å lese mer.

Hvem har svart på undersøkelsen? 

Det var 17 svar på spørreundersøkelsen, hvor flesteparten av respondentene er plankonsulenter og rådgivere. Respondentene svarer variert når det gjelder hvor mye tid som brukes på klimanorm i et prosjekt. Dette kan det være ulike grunner til. Noen er muligens mer kjent med verktøyet enn andre, eller at størrelsen på prosjekter varierer. Uavhengig av dette er det nyttig å vite hva bransjen har erfart etter ett år med klimanormen.  

Klimaambisjonene har økt 

Spørreundersøkelsen viser i hovedsak at respondentene i stor grad mener at både veilederen og regneverktøyet er brukervennlig og enkelt å forstå. Svarene viser samtidig at de fleste bruker klimanorm som er verktøy i dialog med kunden og at forståelsen av klimatiltak har økt. Plan- og bygningsetaten er svært fornøyd med hvordan bransjen har tatt imot verktøyet og fulgt opp med å øke sine klimaambisjoner.    

Et bilde av en graf fra spørreundersøkelsen. Innholdet i grafen er det samme som står i teksten før og etter illustrasjonen.

Undersøkelsen viser også at verktøyet har forbedringspotensialer. Noe som trekkes frem er at klimanormen burde tilpasses de ulike stegene i et prosjekt mye bedre, at det burde være tydeligere føringer for hvordan dette skal følges opp og at det må kommuniseres tydeligere at klimanorm handler om klimaambisjoner. Kun 50% av bransjen opplever at de kan bruke klimanorm som et verktøy i dialog med Plan- og bygningsetaten. Vi ønsker nå å jobbe for å øke denne andelen.  

Hva skjer med resultatene? 

I undersøkelsen har vi fått noen innspill til innholdet i Klimanorm. Disse vil vi se nærmere på når vi skal gjøre justeringer i verktøyet. Følg med på temasiden for klima i plan- og byggesaker for oppdateringer.