Gå tilbake til:
Du er her:

Hydranter skal kun brukes til brannslukking

Det våres - og det er tid for dugnader. Det er ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak. Godkjente firma kan benytte egne kommunale vannposter.

Feil på hydranter kan være kritisk

Hydranter skal ikke brukes til spyling av plasser, gater og lignende. Verken privatpersoner, borettslag eller bedrifter har anledning til å benytte hydranter til vannuttak. Ved feil bruk kan hydranten

  • svikte når brannvesenet har bruk for slukkevann
  • få tilbakeslag av forurenset vann inn på vannledningsnettet og spre smitte
  • bli sprengt av frost
Brannhydranten når Brannvesenet har koblet seg på
Brannhydranten når Brannvesenet har koblet seg på
Bilde: Bergen Vann

Fare for bakterier

I tillegg til skader på hydrantene, er det også fare for at bakterier kan komme inn på vannledningsnettet og forårsake sykdom. Vannpostene er tilrettelagt med tilbakeslagssikring for å unngå dette.

Koster dyrt

Om vinteren vil hydrantene fryse og bli sprengt dersom de ikke blir lukket og tømt på forsvarlig måte etter bruk.

I 2021 kostet ødelagte hydranter kommunen ca 7 millioner kroner. Vi anslår at rundt 20% av dette beløpet, 1,5 millioner kroner, kom av ulovlig bruk av ufaglærte.

-Det koster i snitt 50 000 kroner å reparere en hydrant, og utgiftene vil bli belastet den som ulovlig benytter seg av kommunens hydranter, opplyser avdeling for Vanndistribusjon i Bergen Vann.

Feil på vannpostene kan meldes Vaktsentralen på telefon: 55 56 78 15

Send søknad om å tappe vann fra kommunale hydranter til Bergen Vann på e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no