Fra stranden på Møhlenpris
VELKOMMEN: Sykkelveier er et av mange klimatiltak som er synlige i bybildet. Målet med Klimaetatens store konferanse er blant annet å bidra til en felles forståelse for hvor og hvordan vi kan lykkes med en grønn omstilling.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Inviterer til konferansen Klimaomstilling i Bergen

Velkommen til konferansen som tar pulsen på den bergenske klimaomstillingen. Med samarbeid som hovedtema, inviterer Klimaetaten hele bergenssamfunnet til å delta.

Konferansen er gratis og åpen for alle, men husk å melde deg på!

  • Sted: Kulturhuset i Bergen, Vaskerelven 8
  • Tid: 1. november, 09.00–12.30 
illustrasjon
Bilde: Klimaetaten

Se programmet og meld deg på konferansen her.

Lokale løsninger

Klimaet er i endring, men hvor store konsekvensene av klimaendringene blir, kan vi som samfunn være med å påvirke. Dette tiåret vil være avgjørende for om vi lykkes med å unngå de mest alvorlige klimaendringene.

De neste syv årene skal vi i Bergen kutte direkte utslipp, sirkulere ressurser, bevare natur og forberede oss på å møte klimaendringene. Samtidig skal vi passe på at klimaomstillingen blir rettferdig og at vi sikrer fremtidige arbeidsplasser og næringsliv. 

Dette krever både dialog og samarbeid mellom samfunnsaktører, sektorer og næringer. For selv om utfordringen er global er mange løsninger lokale. 

Hvem leder an?

Konferansen «Klimaomstilling i Bergen» skal gi oss status på den bergenske klimaomstillingen. Vi vil løfte frem både hvilke utfordringer vi har, men også vise eksempler på bergensaktører som leder an. Målet er at vi i Bergen får en sterkere felles forståelse for: 

  • Hva som er våre største klimautfordringer
  • Hvor og hvordan vi kan lykkes
  • Hvordan vi kan jobbe sammen for at utviklingen skal gå raskere.  

Klimaomstilling i Bergenku er en møteplass for de som er opptatt av, eller jobber med, eller ønsker å lære mer om klima- og miljøspørsmål i Bergen enten det er i offentlig sektor, næringslivet, forskning og akademia, som del av sivilsamfunnet eller som privatperson.

Les mer om: