Bilde av et bygg med et tre foran
Bilde: Agnete Helene Matre

Nå blir det enklere å saksbehandle klimagassberegninger

Bergen kommune jobber for å få ned utslipp i plan- og byggesaker, og klimagassberegninger er sentralt her. Nå har Plan- og bygningsetaten kommet med ny veileder for å gjøre saksbehandlingen bedre.

Hvordan vil veilederen fungere?  

Våren 2024 har Plan- og bygningsetaten samlet data fra innsendte klimagassberegninger. Disse dataene er nå samlet i en veileder som saksbehandlere i kommunen kan bruke når de vurderer nye, innkomne klimagassberegninger. Veilederen inneholder referanseverdier som beregningene kan sjekkes opp mot. Dette skal bidra til å gjøre vurderingen av et prosjekts klimagassutslipp enklere.  

Hva vil dette bety for deg som innbygger eller utbygger?  

Veilederen vil være et viktig og godt verktøy for alle saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten som skal vurdere klimagassutslipp i et prosjekt. Dette verktøyet gjør at saksbehandlingen både blir enklere, bedre og mer effektiv.  

Nå kan prosjekter sammenlignes på likt grunnlag 

Tidligere krevde Bergen kommune at klimagassberegningene skulle sammenligne utslippene fra et planlagt bygg med et referansebygg. Et referansebygg er et nullpunktsalternativ hvor det i utgangspunktet ikke er tatt hensyn til klima i byggeprosessen. Bruken av referansebygg varierte fra sak til sak, og gjorde sakene vanskelige å sammenligne. Våren 2023 reviderte Bergen kommune veilederen for klimagassberegninger, og bestemte at sammenligningen med referansebygg ikke lenger var nødvendig.  

Det er likevel viktig å si noe om størrelsen på utslippene i et prosjekt, og derfor er denne veilederen for referanseverdier laget.  

Veilederen vil føre til at prosjekter sammenlignes på likt grunnlag, og vil fungere som et felles kunnskapsgrunnlag for klimagassutslipp i saksbehandlingen. 

Trykk her for å lese mer om klimagassberegninger.