Bilde langs bybanesporet på Nygård
Bilde: Bergen kommune

Klimavurderinger i plan- og byggesaker

Bærekraftig byutvikling er en forutsetning for å nå klimamålene. På denne siden finner du veiledning for utslippsreduksjon i plan- og byggesaker.

I kommuneplanens arealdel er det et krav om klimagassberegninger og tilhørende redegjørelse med tiltak for utslippsreduksjon (KPA2018 §§ 18.3 og 18.4), for plan og byggesaker. Formålet med kravet er blant annet å gi et grunnlag for a gjøre gode klimavurderinger, med særlig fokus på å bevare eksisterende bebyggelse, forhindre vesentlige naturinngrep samt optimalisere større nybygg for å redusere klimagassutslipp.

I menyen til venstre finner du både informasjon om klimagassberegninger og klimanorm. I figuren nedenfor er det vist når de ulike verktøyene skal brukes for å gjennomføre klimavurderinger. 

Figur som viser når klimavurderinger skal leveres i saksgangen
Her ser du når klimavurderinger skal leveres i saksgangen
Bilde: Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten jobber kontinuerlig med å legge til rette for utslippsreduksjon i plan – og byggesaker slik at vi sammen skal få til en bærekraftig byutvikling. 

Lykke til i arbeidet med utslippsreduksjon!