Kanalen på Mindemyren
NY VANNVEI: Kanalveien lever endelig opp til navnet sitt igjen. Den nye kanalen starter der vannet blir pumpet opp fra Solheimsvannet og fortsetter sørover på Mindemyren.
Bilde: Håvard Prestegården

Nå er den nye kanalen på Mindemyren ferdig

– Det er blitt utrolig flott, sier Ruth Grung, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Mindemyren har lenge vært et grått sted. Nå glir Bybanens linje 2 på skinner omgitt av grønt gress, og ved siden av: En ny, blå kanal.

Med det er forvandlingen godt i gang. Mindemyren skal bli en ny og mer menneskevennlig bydel.

Bassenget på Mindemyren
NYTT BYROM: Ved bybanestoppet på Mindemyren er det bygget et basseng med grunn steinbunn, hoppesteiner og en labyrint av plantekasser.
Bilde: Håvard Prestegården

– Vi må ha fine byrom

Kanalen er første del av det som skal bli en åpen vannvei fra Solheimsvannet i nord til Kristianborgvannet i sør.

Bybanen
TRANSPORT: Kanalen går parallelt med Bybanen og veier for gående, syklende og biler.
Bilde: Håvard Prestegården

Etter noen måneder med testing er gjerdene rundt kanalen nå fjernet. 

– Her skal det bo mange tusen mennesker. Da kan vi ikke bare tilby dem asfalt og betong. Vi må ha fine byrom, sier Ole Rugeldal Sandven, vassdragsforvalter i Bymiljøetaten.

Nærbilde av kanalen
ETTERLIGNER NATUREN: Den opprinnelige planen var å ha en dyp, åpen kulvert på Mindemyren. Bystyrets ønske om å legge til rette for fiskevandring gjorde at en måtte tenke nytt. Kanalen har blant annet fått små fall, som foruten å se pent ut, tilfører vannet oksygen.
Bilde: Håvard Prestegården

Hundre regnbed

Tusenvis av planter, blomster og trær er plantet langs kanalen. Det er lagt mye arbeid i å velge ut arter som hører naturlig til i området. 

Nærbilde av blomster
I BLOMST: Flere tusen planter, blomster og trær er plantet langs kanalen. Etter en garantitid på tre år skal Bymiljøetaten overta skjøtselen av disse.
Bilde: Håvard Prestegården

Kanalen bukter seg fram, med svinger, sluser og små fall med rennende vann. Ved siden av er det bygget hundre regnbed. Hit ledes regn og vann fra veiene. Vannet bruker tid på å synke gjennom bakken, og slik blir det også renset.

– I stedet for å gå rett gjennom vanlige sluk, forklarer Hanna Hugosson, prosjektleder i Bergen Vann.

For kanalen skal ikke bare være pen å se på. Bergen Vann-direktør Magnar Sekse omtaler den som “et storskala utstillingvindu for moderne overvannshåndtering”.

Unik i Bergen

Under overflaten skjuler det seg et avansert anlegg. Det trengs, for vi vet vi må hanskes med større mengder nedbør i framtiden. På Mindemyren kommer det mye vann ned fra både Ulriken- og Løvstakk-siden.

Kulverten på Mindemyren
UNDER JORDEN: Overvannet ledes ned i denne kulverten, som ligger under den åpne kanalen.
Bilde: Bymiljøetaten

Vannmassene blir ledet til en kulvert som ligger skjult under kanalen. Kulverten er seks meter bred og halvannen meter høy. 

Den kan ta unna 17 kubikkmeter vann i sekundet.

– Vi har bygget for å tåle en 200-årsflom, sier Sekse.

Den store kulverten er noe av det som gjør prosjektet unikt i Bergen. Åpningen av vassdraget er også Bergens største bekkeåpning.

Arkvibilde av Mindemyren
1920-TALLET: Bildet viser området hvor meieritomten og det gamle NRK-bygget ligger i dag. Her gikk elven Lonen, som ofte ble oversvømt. Elven ble gradvis lagt i rør utover 50- og 60-tallet.
Bilde: Ralph L. Wilson / Universitetsbiblioteket i Bergen

Dessuten er kanalen laget slik at det skal kunne vandre fisk i den, slik bystyret i sin tid bestilte. For at det skal skje, må kanalen videreføres til Kristianborgvannet. Det blir gjort når tomtene i den søndre delen av Mindemyren skal bygges ut. 

Kanalen på søndre del av Mindemyren
DUKKER OPP: Gjennom krysset Kanalveien-Minde allé går kanalen i løp under bakken. Så dukker vannet opp til overflaten ved det gamle NRK-bygget. Kanalen fortsetter sørover i retning Kristianborgvannet.
Bilde: Håvard Prestegården

– Viktig for å tiltrekke de rette aktørene

Byutviklingsbyråd Ruth Grung framhever at kanalen gir et godt utgangspunkt når Mindemyren i årene framover skal utvikles med både næringsvirksomhet og boliger:

– All erfaring tilsier at når en har fellesrommene på plass, så vil en få de rette aktørene til å etablere seg. De som prioriterer kvalitet og har lyst til å videreutvikle området, sier hun.

Byggingen av kanalen og gang- og sykkelveiene som ligger ved siden av, har vært en del av bybaneprosjektet. Det er Bybanen Utbygging som har bygget på oppdrag fra Bergen kommune. Nå står Bymiljøetaten og Bergen Vann klare til å overta driften.

Kommuneansatte i kanalen.
FORNØYDE: Bergen kommune overtar nå formelt kanalen fra Bybanen Utbygging. Fra venstre: Ole Rugeldal Sandven, vassdragsforvalter i Bymiljøetaten, Magnar Sekse, direktør for Bergen Vann, Geir Haveraaen, avdelingsleder i Bymiljøetaten og Ruth Grung, byråd for klima, miljø og byutvikling.
Bilde: Håvard Prestegården