Delebiler fra Bildeleringen og Hyre oppstilt på mobilpunkt.
Bymiljøetaten har tilrettelagt for over hundre reserverte bildelingsplasser i Bergen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Ny rapport viser at én delebil erstatter opptil 15 privatbiler i Bergen

Bildelere kjører også langt mindre enn andre bilister, viser nye beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

En undersøkelse TØI har gjennomført for Bymiljøetaten i Bergen kommune, viser at bruk av delebil fremfor privatbil bidrar til at innbyggerne går og sykler mer, kjører mindre bil og at det blir flere tusen færre biler i gatene. 

– Dette er fantastiske nyheter! Bildeling er bra for folkehelsen, byluften, klimaet og byen. En gjennomsnittlig privatbil står faktisk stille 98 prosent av tiden, så bildeling frigjør mye plass som kan brukes til sykkelveier, lekeplasser og andre gøye ting. Alle som går fra å eie til å dele bil, bidrar til å gjøre Bergen enda litt grønnere, sier byråd for klima, miljø og samferdsel, Thor Haakon Bakke.

Delebiler og ladeplasser på Holbergsallmenningen
På Holbergsallmenningen er det 16 reserverte plasser for bildeling, og 10 offentlige ladeplasser.
Bilde: Veronica Ljosheim

De unge og urbane går foran

Den typiske bildeler i Bergen er ung, høyt utdannet og bor urbant – og tilhører en gruppe som generelt tidlig tar til seg nye trender og levemåter, såkalte «early adopters». En fjerdedel av bildelerne har kvittet seg med egen bil, mens halvparten har unngått eller utsatt å kjøpe bil. 

– Både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling. For mange er det en fordel at man slipper å tenke på service og vedlikehold, verdifall på bil, forsikring og så videre. Tjenesten kan også bidra til å utjevne sosiale og økonomiske skjevheter ved at lavinntektsgrupper kan få lett tilgang til bil, forteller seniorforsker Vibeke Nenseth fra TØI. 

I rapporten har forskere studert befolkningen i Bergen generelt og de som er med i bildelingsordninger spesielt. Fem prosent er bildelere i dag og ytterlige åtte prosent vurderer å bli det. For dem som bildeling ikke er aktuelt for oppgis særlig behovet for å bruke egen bil som årsak.

Hovedtrekk fra rapporten

  • Beregningene viser at 1 delebil erstatter 10 til 15 personbiler i Bergen.
  • 5 prosent av befolkningen i Bergen er bildelere i dag, ytterligere 8 prosent vurderer å bli det.
  • Bildelere i Bergen går og sykler mer enn den generelle befolkningen, og de bruker 30 prosent mindre bil enn befolkningen ellers.
  • 8 av 10 bildelere bor i Bergenhus og Årstad. 
  • 50 prosent av bildelerne har latt være å kjøpe bil, 1 av 4 har kvittet seg med bil, mens 1 av 5 bruker egen bil i tillegg til bildeling.

Over hundre reserverte parkeringsplasser for bildeling 

Bymiljøetaten jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for bildeling i Bergen, blant annet ved å reservere parkeringsplasser for bildelingsbiler. Per dags dato er det reservert 102 plasser. 62 av disse ligger på såkalte mobilpunkter, hvor ulike mobilitetstilbud er samlet, for eksempel ladeplasser for bildelingsbiler og bysykkelstativ. 

Lise Reinertsen holder tale på åpning av mobilpunkt på Møllendal i 2018. Tidligere byråd Anna Elise Tryti står i bakgrunnen.
Lise Reinertsen på åpning av mobilpunkt på Møllendal i 2018.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

– Mobilpunktene skal gjøre det enklere for innbyggerne å benytte seg av delemobilitet og mer miljøvennlig transport. Derfor forsøker vi også å legge mobilpunktene nær kollektivholdeplasser.  Vi jobber kontinuerlig med å utvide tilbudet, og mobilpunktene i Martin Vahls gate og Erik Pontoppidans gate er de neste som vil stå ferdig denne høsten, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen. 

Les rapporten

Bildeling i Bergen - erfaringer og effekter - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Følg Bymiljøetaten på Instagram: @bymiljoetaten_bergen