Prisvinnere på scenen
VINNERE: Nygaarden fikk Arkitektur- og byformingsprisen: Fra venstre:Kristian Bekkenes (Link Arkitektur), Karianne Strømme (Entra Bergen), Sonya Reed (Link Arkitektur), Svein Kronhaug (Link Arkitektur), Sonja Fastenrath (Link Arkitektur) for 2023. og Sturla Hjelmervik (Entra Bergen)
Bilde: Anne Kringstad

Nygaarden er vinneren av Arkitektur- og byformingsprisen 2023

Juryen har valgt å tildele prisen til Nygaarden, som et eksempel på et svært vellykket byutviklingsprosjekt på Nygård.

Rådet for byforming og arkitektur er jury for prisen og skriver i sin begrunnelse at prosjektet representerer et vellykket tiltak som svarer på tidens klimatiske og energimessige utfordringer. Samtidig representerer det vår tids arkitektoniske uttrykk i en by som hele tiden skal være under fornying og utvikling. Ved hjelp av en helhetlig ide og bevisste grep har man skapt et forbilde for en videre utvikling av byen vår, både for de som bruker prosjektet til daglig og besøkende i lokalmiljøet, samt en arena som skaper aktivitet og bidrar til en styrking av lokalmiljøet.

- Vi er veldig stolte over prisen. Dette er et prosjekt vi har jobbet veldig mye med. Det har vært et godt samarbeid mellom alle oss, sier Kristian Bekkenes i Link Arkitektur. 

Inne i bygget. Tre, glass og hengende lamperremser
Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk,skriver juryen blant annet i sin begrunnelse
Bilde: Hundven Clements Photography

Byggherre: Entra
Arkitekter:  Link Arkitektur
Landskapsarkitekter: 
Link Landskap (forprosjekt) 
Norconsult (detaljprosjekt)
Interiørarkitekter: Link Arkitektur
Entrepenør: LAB
Bruttoareal:12048m2

Hederlig omtale

I år er det trettende gangen prisen deles ut. Hele  ti prosjekter var nominerte til prisen. Tre av prosjektene fikk hederlig omtale: Stamerhuset barnehage, Haukeland sjukehus Holdeplass og Liaparken.
 

Kriterier

w
Bilde: Hundven Clements Photography

Juryen gjør en totalvurdering av kandidatene, men legger vekt på følgende kriterier i henhold til i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi: 

  • Vakker: Hvordan prosjektet fremstår som helhetlig utformet med gode visuelle kvaliteter samt gode romlige og sanselig opplevelser.
  • Særpreget: Hvordan prosjektet er identitetsskapende,  bygger videre på stedets unike kvaliteter og gir et godt samspill mellom bebyggelse og landskap.
  • Inkluderende: Hvordan prosjektet bidrar til en aktiv bruk av gater og byrom og sosialt bærekraftige nabolag.
  • Grønn: Hvordan prosjektet bidrar til lav energi- og ressursbruk, og en endringsdyktig by

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste fem årene.

gatepålan, store vinduer med bakeri, dame på rød sykkel
Bygget bidrar til å skape aktivitet, skriver juryen
Bilde: Hundven Clements Photography