Nærbilde av en hånd med en elvemusling som sitter på fingertuppen.
Elvemuslingen i hånden er to år gammel. Normalt lever de mellom 50 og 100 år.
Bilde: Ole Rugeldal Sandven

Satte 20.000 elvemuslinger i Fanaelven: Vil redde truet art

27. juni ble det satt ut 20.000 elvemuslinger i Fanaelven. Tilstanden for arten er svært kritisk.

To menn setter ut elvemusling i Fanaelven.
Utsetting av elvemusling i Fanaelven

Elvemuslingen er en sårbar og truet art som Norge har et spesielt ansvar å ta vare på. Faktisk lever mer enn en fjerdedel av elvemuslingen i Europa i Norge. Forrige uke ble det satt ut 20.000 elvemuslinger i Fanaelven, hvor den opprinnelige bestanden har dødd ut. Med på utsettingen var Bymiljøetaten, Universitetet i Bergen og Rådgivende biologer AS. 

Filtrerer 50 liter vann i døgnet 

En voksen elvemusling kan filtrere opp mot 50 liter vann i døgnet, og bidrar slik med å rense og klarne vannet. Dette har stor betydning for økosystemet som helhet, så elvemuslingene har en viktig jobb. 

– Tilstanden for arten er svært kritisk, så vi ønsket å gjeninnføre elvemuslinger i vassdrag som har hatt det tidligere. Vi vet ikke når muslingen døde ut i Fanaelven, men vi har funnet døde gamle skall som har lagt i mange år, sier Ole Rugeldal Sandven, vassdragsforvalter i Bymiljøetaten. 

Kan bli over 100 år 

Undervannsfoto som viser elvemuslingene på elvebunnen.
Her ligger elvemuslingene på elvebunnen.

Elvemuslingen lever normalt 50 til 100 år. De som ble satt ut i Fanaelven, er to år gamle. 

– Vi vet ikke sikkert om de vil klare å etablere seg permanent her, men vi håper at nok individer blir kjønnsmodne slik at de på sikt kan formere seg naturlig, sier Sandven.  

Elvemuslingene kommer fra kultiveringsanlegget på Austevoll.  Dette er et oppdrett for elvemuslinger som stammer fra truede elvemuslingbestander.  Anlegget driftes av UiB og er finansiert av Miljødirektoratet.