Klimakonferanse på Kulturhuset
FULLSATT SAL: Kulturhuset hadde få ledige stoler da Klimaetaten inviterte til klimakonferanse i starten av måneden.
Bilde: Håvard Prestegården

Vi tok tempen på klimaomstillingen i Bergen

Publikum fikk møte de lokale som leder an i klimaarbeidet i Bergen.

1. november gikk kommunens egen konferanse om klimaomstilling i Bergen av stabelen på Kulturhuset. Morgenprogrammet var åpent for alle i Bergen som er opptatt av og ønsket å lære mer om klima og miljø, mens ettermiddagsprogrammet var kun for ansatte i kommunen.  

Engasjerende kalddusj

Kikki Kleiven, Direktør for Bjerknessenteret for Klimaforskning satte stemningen for dagen med en engasjerende kalddusj om hvor vi er på vei med dagens utslippskutt og viktigheten av samarbeid på tvers av alle sektorer og samfunnslag for å nå klimamålene.  

Stina E. Oseland, Direktør i Klimaetaten, fulgte opp med å fortelle om kommunens egen klimastrategi, Grønn strategi, og hvordan kommunen jobber med å kutte utslipp, sirkulere ressursene, bevare naturen og forberede for endring. Hun pekte både på hva vi er gode til og får til, samtidig som hun viste at vi fortsatt har en lang vei å gå.  

Klimakonferanse på Kulturhuset
STILLER KLIMAKRAV: Lysglimtpresentasjon fra Sparebanken Vest.
Bilde: Jakob Grandin

Rørte alle

Dagens høydepunkt var lysglimtpresentasjonene fra syv ambisiøse lokale aktører som leder an i klimaarbeidet i Bergen.

 Presentasjonene viste hvor mye som en kan få til når en tør å tenke nytt, være frampå og jobber sammen. Sparebanken Vest fortalte om hvordan de stiller miljø og klimakrav i sine lån og investeringer.

 Bærekraftlaben snakket om bibliotekets utvidede rolle med utlån av verktøy, arbeidsverksteder og gjenbruk. 

Bioregion Institutt snakket om innovasjon av materialer og samarbeid mellom forskning, design og næringsliv. 

Nordnes Verksteder rørte alle med sin film om hvordan de gir arbeid til folk som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og samtidig har et stort fokus på bærekraft og lokal produksjon. Og Bergen Natur og ungdom snakket varmt om viktigheten av å skape et fellesskap i klimakampen for å få til varige endringer og holde motet oppe.  

Kikki Kleiven, Miriam Tvinnereim, Linn Kristine Gjesdal og Stina Oseland i
BEDRE SAMARBEID: Kikki Kleiven, Miriam Tvinnereim, Linn Kristine Gjesdal og Stina Oseland i panelsamtale om klimaomstilling i Bergen.
Bilde: Jakob Grandin

Bort med cruise? Stolheis til alle byfjell?

Etter lysglimtene fulgte en panelsamtale om hvordan en bedre kan samarbeide for å nå klimamålene og hva kommunens rolle er og bør være.  Med i samtalen var fire reflekterte og dedikerte kvinner, Linn Kristine Gjesdal fra Sparebanken Vest, Kikki Kleiven, fra Bjerknessenteret for klimaforskning, Miriam Tvinnereim, fra Bergen Natur og Ungdom, og Stina Oseland, fra Klimaetaten.

 Alle paneldeltakerne ble også utfordret til å si én ting de ville gjort for klima om de hadde all makt i Bergen i én dag. Store visjoner ble presentert, og for eksempel ville Kikki stengt byen for all cruisetrafikk og Miriam ville “fått bygget den banen til Åsane” og fått stolheis til alle byfjell for å sikre god tilgjengelighet for alle i Bergen.  

Internt arbeid i kommunen

Etter lunsj ble fokuset rettet innover mot kommunens egen virksomhet. Etat for Idrett og Bergen Vann snakket om hvordan de jobber med klimaomstilling og hvilke problemer de står overfor i årene som kommer. Kunstgress, flom og havnivåstigning var noen av temaene som engasjerte. 

Hoveddelen av ettermiddagen var avsatt til arbeidsverksteder som tok for seg tema fra Grønn strategi. Her fikk ansatte i kommunen diskutere, bygge lego og tenke utenfor den velkjente boksen rundt hvordan klimaendringene vil påvirke Bergen i årene som kommer og hvordan vi må jobbe på ulike måter for å sikre en rettferdig grønn omstilling.   

Klimakonferanse i Bergen
FOR KOMMUNEANSATTE: Arbeidsverksted om fremtidsscenarioer for å forberede for endring, på Klimakonferansen.
Bilde: Jakob Grandin

Dagen var preget av lokalt engasjement som viste at folk i Bergen har hjerte for byen og er aktivt involvert i klimahandling. Samtalene og diskusjonene ga fornyet håp og entusiasme for at vi sammen kan få til en rettferdig klimaomstilling i Bergen.  

Les mer om: