Bystranden på Møhlenpris
Bystranden på Møhlenpris
Bilde: Ann-Kristin Loodtz / Bergen kommune

Slik er Bergens klimamål

Bergens nye klimastrategi ble vedtatt av bystyret 25. januar 2023. Strategien skal være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen. 

  • Visjonen er at Bergen skal være en pådriver for en offensiv, radikal og rettferdig klimaomstilling, slik at alle i Bergen kan leve gode liv med lave klimagassutslipp i et endret klima
  • Målet for 2030 er at Bergen skal være et lavutslippssamfunn. 
  • Målet for 2050 er at Bergen skal være et 1,5-graderssamfunn. I det ligger at Bergens innbyggere og virksomheter skal begrense sin klimapåvirkning til et nivå som er i tråd med Parisavtalen.

Her kan du lese strategien: Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030

Fire strategier for å nå målene 
 

Fire strategier for å nå klimamålene: Kutte, sirkulere, bevare og forberede

STRATEGI 1 - Kutte direkte utslipp
DELMÅL: I Bergen er direkte klimagassutslipp kuttet med 85 prosent fra 2009 til 2030.

STRATEGI 2 - Sirkulere ressursene
DELMÅL: Bergen tar vare på ressursene. I 2030 er materielt forbruk, indirekte utslipp og avfallsmengden redusert. Minst 65 prosent av avfallet blir til nye ressurser.

STRATEGI 3 - Bevare naturen 
DELMÅL: Bergen verdsetter og styrker vi naturen slik at den kan lagre karbon og håndtere effektene av klimaendringene. I 2030 har vi løsninger som gagner både naturen og klimaet.

STRATEGI 4 - Forberede for endring 
DELMÅL:  I 2030 er Bergen rustet til å håndtere effektene av klimaendringer og utnytter mulighetene i omstillingen til lavutslippssamfunnet.