Viser muligheter på Torget – Bryggen bilde

Viser muligheter på Torget – Bryggen

Se de fem forslagene som har blitt levert i plan- og designkonkurransen for området Torget Bryggen.

Skal vise mulighetene

Konkurransens overordnede mål er å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

Forslagene sto utstilt i Sentralbadet

Fredag 24. mai åpnet utstillingen første gang, og ble stående til 28. juni 

- Nå er det bare å kjøre debatt, oppfordret byråd Anna Elisa Tryti da hun åpnet utstillingen.

Viser muligheter på Torget – Bryggen bilde
Stor interesse for forslagene til konkurranse Torget-Bryggen
Bilde: Anne Kringstad

Fem tverrfaglige team kvalifiserte seg til å levere forslag til plan- og designkonkurransen: arkitektkontorene Snøhetta, Asplan Viak, Arkitektgruppen CUBUS, TAG og Gottlieb Paludan.

Konkurranseforslagene er anonymiserte og presenteres ved det enkelte forslags prosjektmotto. Vinner kåres 5.juli.

Konkurranseforslagene:

Bruk av bildene under er gratis. Bildene kan bare brukes til redaksjonelt bruk. Alle bilder må krediteres slik: Illustrasjon: Prosjektmotto xx (prosjektmottoets navn)

Prosjektmotto: Gå mann

Prosjektmotto: Havnen den gode

Prosjektmotto: Hverdagsvågen

Prosjektmotto: Mot Vågen

Prosjektmotto: Som perler på en snor

 

Flere artikler