Forbereder tjenester for evakuerte fra Gaza

Evakueringen av norske borgere fra Gaza er i gang. Omkring 40 av dem er ventet til Bergen, og ankomsten vil skje over flere dager.

Bergen kommune forbereder seg nå på å ta imot norske statsborgere fra Gaza med tilhørighet til Bergen. Det innebærer at kommunen har aktivert sin kriseberedskap for de tjenesteområdene som er aktuelle. Dette er mennesker som kommer rett fra en krigssone, og som vil ha behov for flere tjenester fra kommunen. Blant annet vil kommunen ha tilgjengelig psykososialt kriseteam, tilby helsehjelp og støtte opp med nødvendige sosiale tjenester.

Psykososial- og fysisk helsehjelp

Det er Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt som er Bergen kommune sitt kontaktpunkt for mennesker i akutte livskriser. Her kan også pårørende av personer som befinner seg i Gaza ta kontakt for psykososial helsehjelp i en krevende situasjon. Livskrisehjelpen vil også kunne gi veiledning knyttet til andre tjenestetilbud i kommunen.

Telefon 55 56 87 54

Evakuerte personer som eventuelt vil ha behov for behandling av fysiske skader, vil få dette ved Haukeland Universitetssykehus. 

Ankomst til Bergen

Det er nasjonale myndigheter som styrer evakueringsprosessen. De som evakueres, blir først transportert til Kairo i Egypt der det blant annet blir foretatt en første helseundersøkelse. Deretter blir de evakuerte flydd til Gardermoen og blir ivaretatt ved mottakssenter i Ullensaker kommune. Basert på tilhørighet i Norge vil de evakuerte så kunne reise til sine respektive kommuner for videre oppfølging. De som kommer til Bergen, vil komme i mindre grupper over flere dager.

Ut fra den informasjon som er tilgjengelig nå, er det snakk om cirka 40 personer som har tilhørighet i Bergen kommune, av de 250-270 personene som Utenriksdepartementet har identifisert som personer med tilhørighet til Norge og som befinner seg i Gaza.