Bildet viser fasaden til Bergen legevakt

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er kommunens tilbud til mennesker i akutte livskriser, for eksempel alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd. Vi kan formidle kontakt til kommunens kriseteam ved alvorlige hendelser. 

Du trenger ingen henvisning, men ring gjerne på forhånd:
Telefon 55 56 87 54.  

Vi holder til i samme bygg som Bergen legevakt i Solheimsgaten 9. Telefonen til Livskrisehjelpen blir besvart i legevaktsentralen hvis Livskrisehjelpens ansatte er opptatt.

Utenom åpningstiden til Livskrisehjelpen, er det mulig å oppsøke legevakten for å få hjelp. Ring Legevaktsentralen på 116 117. 

Du kan også kontakte Livskrisehjelpen for å komme med bekymringsmelding om alvorlig psykisk sykdom hos personer som ikke selv søker hjelp. Livskrisehjelpen gir råd og veiledning og kan kontakte fastlege om behov.

Ansatte ved Livskrisehjelpen er psykiatriske sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. De tilbyr samtale, rådgivning og hjelp til selvhjelp.

De kan også informere om andre hjelpeinstanser, og formidle kontakt. Livskrisehjelpen er også inngangsport til bydelenes kriseteam.

Livskrisehjelpen er et tilbud til personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Åpningstidene er:
Hverdager klokken 08.30–22.30
Helg/helligdager klokken 12.00–20.30

Utenom disse tidene er det mulig å oppsøke Bergen legevakt for å få hjelp. Legevakten er åpen hele døgnet. 

 

Tjenesten er gratis. Ved legekonsultasjon gjelder vanlige takster.