Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser fasaden til Bergen legevakt

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.

Slik søker du hjelp i en livskrise

Du trenger ingen avtale eller henvisning, men ring gjerne på forhånd:
Tlf. 55 56 87 54. Du kan også møte opp direkte dersom du ønsker det. 

Vi holder til i samme bygg som Bergen legevakt i Solheimsgaten 9. 

Utenom åpningstiden til Livskrisehjelpen, er det mulig å oppsøke Bergen legevakt for å få hjelp. Legevakten er åpen hele døgnet. 

Du kan også kontakte Livskrisehjelpen for å komme med bekymringsmelding om alvorlig psykisk sykdom hos personer som ikke selv søker hjelp. Livskrisehjelpen gir råd og veiledning og kan kontakte fastlege om behov.

Hvem er vi?

Ansatte ved Livskrisehjelpen er psykiatriske sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. De tilbyr samtale, rådgivning og hjelp til selvhjelp.

De kan også informere om andre hjelpeinstanser, og formidle kontakt. Livskrisehjelpen er også inngangsport til bydelenes kriseteam.

Livskrisehjelpen er et tilbud til personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Åpningstider

Åpningstidene er:
Hverdager: kl. 08:30 - 22:30
Helg / helligdager kl. 12:00 - 20:30.

Utenom disse tidene er det mulig å oppsøke Bergen legevakt for å få hjelp. Legevakten er åpen hele døgnet. 

 

Pris

Tjenesten er gratis. Ved legekonsultasjon gjelder vanlige takster.