Byrådene Eduardo Hans Andersen og Ruth Grung holder brosyrer
GLAD FOR GODE RÅD: Byrådene Eduardo Hans Andersen og Ruth Grung viser frem brosjyrene med gode råd som nå sendes til de eldste seniorene i Bergen.
Bilde: Endre Hovland

Lanserer ny seniorguide

Bergen kommune satser nå mer på kommunikasjon med innbyggere over 65 år.

Kommunen har laget en brosjyre og en nettside med en egen seniorguide.  Kommende uke vil innbyggere over 80 år få brosjyren i posten, mens personer i alderen 65-79 år vil få en sms med lenke til nettsiden. Det vil også være mulig å hente brosjyren på bibliotekene for dem som ikke er digitale.

Inspirerer seniorer

Seniorer vil få gode råd for alderdommen, enkel oversikt over kommunens helse- og omsorgstjenester og informasjon om aktiviteter i bydelene.

Bilde av to seniorer som trener i park
SENIORGUIDE: finner du på www.bergen.kommune.no/seniorguide.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

- Vi skal inspirere eldre innbyggere til å ta gode livsvalg og leve aktive liv. Vi skal også hjelpe dem å finne tjenester og tilbud som gjør at flere blir selvhjulpne. Det er et viktig mål at mange seniorer skal mestre mest mulig av egen hverdag slik at de kan bo i eget hjem, sier byråd for helse og omsorg, Ruth Grung.

- I eldreomsorgen har vi mange flere tjenester enn folk er klare over, og veldig mange av tjenestene handler om å gi hjelp-til-selvhjelp. Nå gjør vi det lettere å finne frem i kommunens tjenester, og flere blir kjent med de ulike tjenestene vi kan tilby, sier Grung. 

Bedre forventningsavklaring

Befolkningsutviklingen fremover gjør at kommunen forventer at flere vil trenge helse- og omsorgstjenester. Kommunen vil derfor prøve å bidra til en tydeligere forventningsavklaring med hva du kan forvente av kommunen og hva du kan gjøre selv. 

- Vi ønsker også å gi nyttig informasjon om rollen som pårørende. Mange pårørende gjør en fantastisk innsats, og fremover vil vi prøve å bli tydeligere på hvordan pårørende best kan samarbeide med kommunens tjenester, sier Grung. 

Lettere å finne aktiviteter

Helse og omsorg har samarbeidet med kultur om satsingen på kommunikasjon med seniorene. 

- Seniorene i Bergen skal kunne leve aktive liv. Det har mye å si for den enkeltes livskvalitet. Ved å lage aktivitetsoversikter for seniorer i bydelene håper vi det blir det lettere å finne aktiviteter man har lyst å være med på. Det er ingen grunn til å sitte hjemme for seg selv når det er så mye spennende å være med på. Særlig vil vi utfordre flere menn til å bli med på ulike kulturelle og sosiale arrangement i bydelene, sier byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Hans Andersen. 

Kommunen planlegger å gi informasjon til seniorene i Bergen to ganger i året. Dette er det første tiltaket i kommunens satsing på mer kommunikasjon med seniorene i Bergen. Fremover vil kommunen jobbe med planlegging av flere kommunikasjonstiltak for å gjøre det enda bedre å være senior i Bergen.