et sas-fly parkert ved gate 29 på Flesland
VÆR OPPMERKSOM FØR SOMMERFERIEN: Noen barn og unge opplever å bli tatt med til utlandet mot sin vilje eller de holdes tilbake ved feriens slutt.
Bilde: Andrew Buller

TOT hjelper unge som blir utsatt for negativ sosial kontroll

Sommerferien nærmer seg og mange planlegger tur til utlandet. For noen innebærer utenlandsreisen en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. Er du bekymret kan TOT gi råd.

Noen barn og unge opplever å bli tatt med til utlandet mot sin vilje eller de holdes tilbake ved feriens slutt. Er du bekymret for et barn eller en ungdom, eller kanskje for deg selv, er det viktig å gripe inn. Men det kan være vanskelig å vite hvordan. 

Fire representanter for Tverretatlig operasjonelt team
TVERRETATLIG OPETASJONELT TEAM: Camilla Fjærestad fra utekontakten, Elisabeth Harnes fra RVTS Vest, Kristine Pettersen og Anne Skarsten fra Vest politidistrikt.
Bilde: RVTS Vest

Samarbeider på tvers for å hindre negativ sosial kontroll

Som ett av tiltakene i Plan for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som ble vedtatt i Bergen bystyre høsten 2023, er det i Bergen opprettet et Tverretatlig operativt team (TOT) for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Teamet består av medlemmer fra politiet, RVTS og Utekontakten, og tilbyr tverrfaglige konsultasjoner når det er bekymring for at personer utsettes for negativ sosial kontroll og/eller æresrelatert vold. Alle kan kontakte TOT; både hjelpeapparat, skole, foreldre eller den unge selv. 

Koble på hjelpeapparatet

– TOT kan gi råd og veiledning til de som tar kontakt, om hvordan de kan håndtere situasjonen. I tillegg kan vi koble på rett hjelpetjeneste, for eksempel en miljøterapeut som kan hjelpe personen det gjelder å få det bedre. I noen tilfeller kan det handle om å bryte med familien og nettverket, mens det i andre tilfeller handler om å få hjelp til å holde avstand slik at man kan fortsette livet på et selvstendig grunnlag. Noen ganger må også politiet kobles på for å sikre at den som trenger hjelp er trygg. 

Det forteller Cecilie Nilsen, avdelingsleder ved Utekontakten, og koordinator for TOT. Teamet møtes vanligvis cirka en gang i måneden, men ved akutte saker møtes de oftere. De får jevnlig inn saker som drøftes, og vet at sommertid er høysesong for disse problemstillingene.

Forebygging er avgjørende

Når utsatte personer først befinner seg i utlandet og trenger hjelp, er det begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om de utsatte er norske statsborgere eller har lovlig opphold i Norge. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å hjelpe. Å forebygge at barn og unge utsettes for skadelige utenlandsopphold er derfor svært viktig.

Finn mer informasjon om Tverretatlig operasjonelt team for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og hvordan du kommer i kontakt med dem  i innbyggerhjelpen 

Er det en alvorlig situasjon som haster, ta kontakt med politiet – telefon 02800