Bilde av ansatt i hjemmebaserte tjenester som går ut av en bil.
Bilde: Nina Johnsen

Undersøkelse: Hva synes du om hjemmesykepleien?

Alle brukere får nå muligheten til å si sin mening om tjenestene de får fra hjemmesykepleien i Bergen.

I begynnelsen av februar sender Bergen kommune ut et brev som inneholder et spørreskjema. Dette blir sendt til deg som mottar hjemmesykepleie og er over 18 år. 

Forbedrer tjenestene

Svarene dine er anonyme, og det er frivillig å delta. Du kan svare på spørreskjemaet via brev eller ved å gå inn på kommunens nettsider. Ved å svare på spørreskjemaet bidrar du til at kommunen får viktig informasjon om hvordan du opplever tjenestene. Denne informasjonen vil kommunen bruke for å kunne skape så gode tjenester som mulig.

Pårørende kan hjelpe

Dersom du ikke er i stand til å fylle ut skjemaet, kan du få hjelp av dine pårørende. 

Offentliggjør resultatene

Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli publisert på kommunens nettsider. 

Her kan du svare på spørreundersøkelsen