Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan få hjemmesykepleie om du trenger nødvendige helsetjenester og ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv.

Hva kan hjemmesykepleien hjelpe deg med?

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

Ansatte i hjemmesykepleien kan blant annet hjelpe deg med å ta medisiner, lage til måltider og hjelpe med personlig hygiene. Hjemmesykepleien vil legge til rette for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme. 

Dette kan du forvente av hjemmesykepleien

 • At du og hjemmet ditt blir behandlet med respekt.
 • At vi har synlig legitimasjon.
 • At vi overholder taushetsplikten.
 • At du får en kontaktperson som har hovedansvar for hjelpen du mottar.
 • At de ansatte har nødvendig helsefaglig kompetanse, men at det noen ganger kommer assistenter, lærlinger og studenter hjem til deg fordi vi er en lærebedrift.
 • At våre ansatte har ulik etnisk bakgrunn og kjønn.
 • At vi kommer til mest mulig faste tider. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid. Vi skal gi deg beskjed om vi blir mer enn 30 minutter forsinket.
 • At vi bistår deg med å finne ut hvordan du kan få hjelp til å gjøre innkjøp, følge til lege, tannlege o.l. Dette er oppgaver som hjemmesykepleien ikke vanligvis gjør. 

Dette forventer hjemmesykepleien av deg

 

 • At du gjør de aktivitetene du klarer selv.
 • At du selv håndterer medisinene dine om du ikke har inngått legemiddelavtale med hjemmesykepleien.
 • At du tar i bruk hjelpemidler om du trenger det.
 • At du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til/skal trene på å varme middag.
 • At du har personvekt dersom du får hjelp til veiing
 • At du har tørkepapir, avfallsposer og flytende håndsåpe tilgjengelig.
 • At du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • At du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel.
 • At du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller hvis du reiser bort.
 • At du som har trygghetsalarm bare bruker den ved akutt behov for helsehjelp.
 • At du helst ringer hjemmesykepleien fra 08-15 på ukedager. På kveld og helg er alle våre ansatte ute hos pasienter, og kun tilgjengelige for korte beskjeder.
 • At du lufter godt om du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer.
 • At dyr holdes i bånd eller inne på andre rom.

Har du behov for kontinuerlig tilsyn gjennom hele døgnet med varighet på over 3 måneder?

Hjemmesykepleie Pluss er en byomfattende tjeneste for hjemmeboende pasienter som trenger kontinuerlig tilsyn og som har et omfattende og sammenhengende hjelpebehov. Tjenesten retter seg primært til brukere med nevrologiske sykdommer som ALS, MS, traumeskader eller ryggmargsskader.  

Avdelingen arbeider etter samme prinsipper som øvrig hjemmesykepleie, men vi kan i tillegg legge til rette for å følge pasienten til skole, arbeid eller andre daglige aktiviteter i kommunen.

De ansatte i avdelingen arbeider primært hos én til tre pasienter. Dette bidrar til stabilitet og kontinuitet for pasientene, samtidig som de ansatte opparbeider seg god kjennskap til pasientenes behov og mål. 

Tjenesten leveres av Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus, som har arbeidsgiveransvaret og arbeidslederansvaret for de ansatte. 

Slik søker du

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse og omsorgstjenester.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.  

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Kontakt din gruppe i hjemmesykepleien

Her finner du kontaktinformasjon til hjemmebaserte tjenester i de ulike byområdene: 

Bergenhus (Sandviken og Sentrum)

Klikk her for å finne din gruppe

Fyllingsdalen og Laksevåg

Klikk her for å finne din gruppe

Årstad (Landås og Solheim, pluss nattjeneste for hele Bergen)

Klikk her for å finne din gruppe 

Arna og Åsane 

Klikk her for å finne din gruppe 

Fana og Ytrebygda 

Klikk her for å finne din gruppe 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester