Hjemmesykepleie er en helsetjeneste som gis i hjemmet til deg som ikke er i stand til å oppsøke helsetjenesten selv.

Kommunen kan tildele andre tjenester enn hjemmesykepleie til innbyggere med redusert helsetilstand, som søker om helse- og omsorgshjelp. Vårt mål er å hjelpe deg å mestre mest mulig på egen hånd. Vi har mange gode tjenester som gir trygghet i hjemmet, hjelp til å mestre mer av de daglige gjøremålene og økt aktivitet og sosial kontakt. 

Se gjerne informasjon om disse tjenestene:  

Hjemmesykepleie er en helsetjeneste for at du skal oppnå bedre mestring av funksjon, mindre smerter og ubehag og for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme. 

 

Hjemmeboende personer som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse og som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende helse og omsorgsbehov.

Du finner søknadsskjema under overskriften “Søknadsskjema” lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre 

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Tjenesten er gratis.

Dersom du har spørsmål om tjenesten kan du kontakte hjemmesykepleien i ditt byområde: 

Bergenhus (Sandviken og Sentrum)

Klikk her for å finne din gruppe

Fyllingsdalen og Laksevåg

Klikk her for å finne din gruppe

Årstad (Landås og Solheim, pluss nattjeneste for hele Bergen)

Klikk her for å finne din gruppe 

Arna og Åsane 

Klikk her for å finne din gruppe 

Fana og Ytrebygda 

Klikk her for å finne din gruppe 

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester