Smilende ansatte i hjemmebaserte tjenester klar for teambasert organisering
Smilende ansatte i hjemmebaserte tjenester klar for teambasert organisering
Bilde: Helene F Lefevr

Utvider satsing på teamorganisering i hjemmetjenestene

Bergen kommune fortsetter satsingen på helsetjenesteteam og omsorgsteam som sikrer mer spisset bruk av ansatte faglige kompetanse. Nå er hjemmebaserte tjenester i Arna og Fyllingsdalen i gang.

Det var god stemning, med mat, kake og ballonger når hjemmebaserte tjenester i Arna og i Fyllingsdalen skulle starte arbeid etter den såkalte HeltOm-modellen. HeltOm er en teambasert organisering der ansatte med minimum 3-årig helsefaglig utdanning jobber i helsetjenesteteam, og ansatte med yrkesfaglig helsefagutdanning og assistenter jobber i omsorgsteam. 

Fordeler med teamorganiseringen

HeltOm-modellen bidrar til: 

  • at tilgjengelig kompetanse benyttes på en bedre og mer hensiktsmessig måte
  • mer målrettet bruk av kompetansen til sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter 
  • mer selvstendig arbeidsform for helsefagarbeiderne og der det gis helhetlig oppfølging til pasientene som hovedsakelig trenger praktisk bistand

HeltOm er tjenesteinnovasjon, og det er tillits- og faglighetsreformen i praksis. I helsetjenesteteam og omsorgsteam får ansatte bruke sin faglige kompetanse til beste for brukerne. De ansatte får mer tillit, økt ansvar og større handlingsrom, og organiseringen skal føre til et tettere og bedre tverrfaglig samarbeid rundt pasientene, sier kommunaldirektør for Byrådsavdeling for helse og omsorg, Kjell Wolff. 
- Våre tjenester har store rekrutteringsutfordringer, og da gjelder det å finne gode måter å organisere tjenestene på som både gjør at vi får brukt den enkeltes fagkompetanse på en effektiv måte samtidig som vi treffer innbyggernes behov. Vi har stor tro på teammodeller og vil nå også se nærmere på organiseringen av tilstøtende tjenester til helsetjenesteteamene og omsorgsteamene, sier Wolff. 

Endelig kommet til Arna og Fyllingsdalen

I HeltOm 3.0 er det hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg og i Arna og Åsane som står for tur. De er nå klar til å ta fatt på arbeidsoppgavene i en helt ny organisering etter HeltOm-modellen.

Etatsdirektør Berit Breistein er stolt over det de sammen har fått til, og gratulerer de ansatte med oppstarten av HeltOm 3.0.
Etatsdirektør Berit Breistein er stolt over det de sammen har fått til, og gratulerer de ansatte med oppstarten av HeltOm 3.0.
Bilde: Bergen kommune

Innføringen av HeltOm i Etat for hjemmebaserte tjenester startet allerede i 2020, der Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda var først ut. Deretter var det Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus og i Årstad. Nå står hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg og i Arna og Åsane for tur. Først ut er Fyllingsdalen og Arna, med Laksevåg og Åsane like etter. 

- Nå er HeltOm endelig kommet til Arna og til Fyllingsdalen. Vi samler kompetansen og jobber tettere sammen for å skape enda bedre tjenester i et godt arbeidsmiljø. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til. Vi ser at økt kompetanse, mer ansvar og tillit fører til økt trivsel og motivasjon, og jeg er trygg på at det bidrar til at enda flere får lyst til å jobbe i hjemmebaserte tjenester, sa etatsdirektøren.

Mange ansatte deltok i markeringen av oppstarten av HeltOm i Fyllingsdalen og i Arna.
Mange ansatte deltok i markeringen av oppstarten av HeltOm i Fyllingsdalen og i Arna.
Bilde: Helene F Lefevr

Kreative og ansvarsfulle ansatte

De ansatte har vært kreative og løsningsorienterte i arbeidet frem mot oppstart. Det har vært jobbet mye, blant annet med organisering, kompetanseplaner, opplæring og samarbeid. Prosjektlederne i begge enhetene er imponert over innsatsen hos de ansatte i enhetene. 

- De ansatte har vært både positive og kreative i prosessen frem mot oppstarten. Dette er det tredje prosjektet i innføringen av HeltOm i hjemmebaserte tjenester. For hvert prosjekt så har HeltOm-modellen utviklet seg til det bedre, med nye og gode løsninger og samarbeidsformer, forteller prosjektleder Helene F. Lefevr.  

- Nå er de godt i gang med opplæring og det samarbeides tett i Fyllingsdalen og i Arna. Vi er ikke i tvil om at enda noen forbedringer vil komme i løpet av dette prosjektet, legger prosjektleder, Gurli Følstad, til.  

 

Les mer om: