Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbud i bydelene til ulike målgrupper

Se hva som av ulike kulturtibud til barn, ungdom, senior og personer med utviklingshemming!

Kulturdager og festivaler

Lokalt kultur- og organisasjonsliv arrangerer en rekke kulturdager og strøksmarkeringer rundt i bydelene. Se hva som skjer!

Kunst, kultur og psykisk helse

Se hva som skjer av aktiviteter og kulturtilbud med målgruppe mennesker med psykiske helseplager.

Bergen Offentlige Bibliotek

Bibliotekene i Bergen tilbyr ikke bare bøker, men også aviser, tidsskrift, spill, film, og ikke minst en rekke arrangementer og aktiviteter for barn, familie, ungdom og voksne. Se tilbudet her!

Følg med på status for kommunens tilbud innen kultur i koronaperioden

En stor del av kommunens tilbud innen kultur vil fortsatt holde stengt en tid framover. Følg med på status her!