Et barn sitter på et skateboard og smiler med en telefon i hånden.
Bilde: Getty Images

Aktivitetskortet blir digitalt

Aktivitetskortet er bidragsytende til at fattigdomsutsatte barn får tilgang til kultur- og idrettsaktiviteter i Bergen. Snart lanseres tjenesten som egen app.

Aktivitetskortet deles ut av Bergen kommune til barn og unge i alderen 0-17 år som mottar sosialstønad fra NAV, er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger, eller Krisesenteret for Bergen og omegn. Kortet skal være et kompenserende tiltak for målgruppen, forhindre utestengelse på viktige opplevelses- og deltakerarenaer og fremme integrering.

Aktivitetskortet består av en rekke tilbud og aktiviteter innen kultur og idrett som brukerne kan delta på kostnadsfritt. Blant annet Bergen Kunsthall, KODE, Fana håndball og Bergen Filharmoniske Orkester. 

Bedre brukeropplevelse

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering, ved Kulturetaten, er ansvarlig for drift av Aktivitetskortet, og har de siste månedene jobbet med å utvikle tjenesten til en app, i samarbeid med kommunens Seksjon for digitalisering og innovasjon. I fremtiden vil alle som får tildelt kortet enkelt kunne kan laste ned appen, og få tilgang til mange aktiviteter. Per i dag deles Aktivitetskortet ut som fysisk kort.

– Dette er et veldig flott prosjekt, som jeg er stolt av at vi har fått i gang det siste året. Appen vil gi kortholderne en bedre brukeropplevelse, og det blir enkelt å finne tilbud en har lyst til å benytte. Brukeropplevelsen blir mer interaktiv, og er helt i tråd med tiden vi lever i, sier byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Hans Andersen. 

Digitalisering gir bedre tilpassede tilbud 

Digitaliseringen av kortet vil også gi bedre tilpassede tilbud. Med appen får man nyttig statistikk over bruken av kortet, slik at det blir mulig å gi et enda bedre tilbud til sluttbrukerne i fremtiden, understreker Andersen.

Lurer du på noe om Aktivitetskortet? Les mer her. 

Har du konkrete spørsmål angående digitaliseringsprosessen, kan du sende en e-post til aktivitetskortet@bergen.kommune.no.  

Les mer om: