Gå tilbake til:
Du er her:
Aktivitetskortet Bergen kommune
Aktivitetskortet gir barn og unge i målgruppen gratis adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Bergen, sammen med en venn eller et familiemedlem.

Målgruppe

Kortet er for barn og unge i alderen 0-17 år fra familier som mottar sosialstønad fra NAV, er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger, Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger, Arna Mottakssenter eller Krisesenteret for Bergen og omegn.

Slik får du kortet

De ulike instansene sender eller deler ut Aktivitetskortet til barn og unge i målgruppen. Det er ikke i mulig å søke om å få kortet, men du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor eller en av de andre instansene nevnt over om du lurer på om du er i målgruppen.

Regler for bruk

 • Kortet er personlig og det er bare du som kan bruke det.
 • Kortet gjelder for to perioder:
  • Vår og sommer: 1. januar til 31. august
  • Høst og vinter: 1. september til 31. desember.
 • For ADO arena og Bergen Kino gjelder særlige betingelser:
  • På ADO arena kan du ha inntil fire besøk totalt i kortperioden.
  • På Bergen Kino kan du gå en gang per måned, og du kan ha inntil fire besøk totalt i kortperioden.
  • Merk at det er to kortperioder i løpet av ett år
  • På begge disse stedene gir hvert besøk to gratis billetter per gang

Aktuelle tilbud

Flere steder er det slik at programmet skifter i løpet av året og det kan være spesielle arrangementer for barn og unge. Noen av tilbudene har også et begrenset antall billetter.

På disse nettsidene kan du lese mer om alle aktivitetene:
www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Kontaktinformasjon

Enhet for kulturformidling og deltakelse
Besøksadresse: Neumanns gate 1
Send e-post: kulturformidling@bergen.kommune.no
Telefon: 408 18 155

Eller ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller en av de andre instansene nevnt under fanen "Hvem kan få Aktivitetskortet".

Vi håper du får mye glede av kortet og mange gode opplevelser!