Delegasjon fra Bergen med bergensfane under Hansadagene i Gdansk.
BERGEN I GDANSK: Bergen har en delegasjon under Hansadagene i Gdansk. Martin Jonsterhaug, nestleder i bystyreutvalget for finans, kultur og næring, bærer bergensfanen og representerer Bergen kommune.
Bilde: Maja Zahl

Bergen kommune på Hansadager i Gdansk

Bergen kommune er på plass i den polske byen Gdansk under årets Hansadager. Kulturelle innslag, tradisjonell mat og internasjonale samarbeid står på programmet.

Fra 13. til 16. juni deltar Bergen kommune på Hansadagene, som i år finner sted i Gdansk i Polen. Byens innbyggere og tilreisende kan oppleve et yrende liv på et eget hansamarked og det blir kulturelle innslag på flere scener. 

I den bergenske markedsboden får publikum informasjon om Bergen og den bergenske hansahistorien. I tillegg tilbys det smaksprøver på norsk og bergensk mat. På scenene er Bergen i år representert av Shantykoret Cape Horn og Bergen Brandkorps Musikkorps.

I tillegg til publikumsprogrammet består Hansadagene av et bredt delegatprogram, med seminarer, mottakelser og møter.

– Hansadagene handler i stor grad om erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre byer i hansanettverket, sier Maja Zahl,  ved Seksjon for kunst og kulturutvikling, som er med i delegasjonen fra Bergen kommune.

I så måte passer Hansadagene godt inn i Bergen kommunes internasjonale strategi. Den sier at kommunen skal være en aktiv pådriver, god ambassadør og døråpner som synliggjør Bergensregionen internasjonalt og påvirker politikkutforming i relevante internasjonale fora i samarbeid med andre.

Shantykoret Cape Horn synger på markedet i Gdansk under Hansadagene.
SHANTY: Shantykoret Cape Horn fra Bergen er blant dem som skaper liv og røre i Gdansk under Hansadagene.
Bilde: Maja Zahl

Eget ungdomsprogram

Hansadagene består også av et eget ungdomsprogram organisert av nettverkets ungdomsorganisasjon, Youth Hansa. Målsetningen er å gjøre unge mennesker bevisste sin hanseatiske arv og å etablere møter mellom ungdom under paraplyen til nettverket.

Det er Bergen kommunes ungdomsråd som har oppnevnt deltakerne på årets Youth Hansa. I år deltar Eowyn Tomine Saus og Iga Eliza Hudak på arrangementet. Sammen med ungdommer fra andre hansabyer, skal de blant annet diskutere fair trade, demokrati og drive nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Internasjonalt nettverk med lang historie

Hansaforbundet spiller en viktig rolle i den bergenske historien. Allerede på 1240-tallet var hanseatiske kjøpmenn fast etablert på Bryggen og drev tørrfiskhandelen mellom Nord-Norge og Europa, og hanseatene dominerte byens handel helt frem til midten av 1700-tallet.

I dag er Bergen kommune medlem av det internasjonale hansabynettverket, som består av rundt 200 byer med historisk tilknytning til det historiske Hansaforbundet. Dagens nettverk ble etablert i 1980 og bidrar til å synliggjøre hansabyenes historiske handelsfellesskap.