INTERNASJONAL:  Northing Space har utstillinger og arrangementer både i egne lokaler og ved andre arenaer som Litteraturhuset og Bergen kunsthall. I tillegg deltar de på en rekke internasjonale kunstbokmesser i blant annet København, Berlin og Tokyo.
INTERNASJONAL: Northing Space har utstillinger og arrangementer både i egne lokaler og ved andre arenaer som Litteraturhuset og Bergen kunsthall. I tillegg deltar de på en rekke internasjonale kunstbokmesser i blant annet København, Berlin og Tokyo.
Bilde: Runa Helleraker

Millioner til visuell og tverrfaglig kunst

Bergen kommune har bevilget rundt to millioner kroner til støtte for visuell og tverrfaglig kunst i første tildelingsrunde for 2024. Søknadene kjennetegnes av høy kunstnerisk kvalitet og bredde.

Bergen kommune har avsatt i overkant av 37 millioner kroner som kunstnere og kulturutøvere kan søke på i 2024.

Nå er det klart hvem som får tildelinger innen to av 39 tilskuddsordninger. Visuell kunst og Tverrfaglig kunst får tildelt rundt to millioner kroner til 50 prosjekter i årets første tildelingsrunde.

LENKE: Se fortløpende hvem som får tildelinger til profesjonell kunst og kultur her.

Støtte til atelier og visningsmuligheter for visuell kunst

I denne søknadsrunden ble det innvilget 34 søknader innen visuell kunst. Søknadene holder et profesjonelt og kvalitativt svært høyt nivå. Et stort antall av dem gjelder tilskudd til drift og lokaler og gjenspeiler et behov for styrking av kunstnerstyrte visningssteder, atelierfellesskap og produksjonslokaler.

Et eksempel er Den uferdige institusjonen som mottok 90 000 kroner. I tillegg til å tilby arbeidsplasser og gode produksjonsfasiliteter, har de også publikumsrettede aktiviteter med utstillinger og faglige arrangementer.  

Gard Frantzsen ved Den uferdige institusjonen sier at støtten fra kommunen vil hjelpe til med å holde leieprisene på et overkommelig nivå, slik at kunstnere kan fortsette å jobbe i atelierfelleskapet på Laksevåg. 

–  Vi kan nå bygge videre på grunnmuren vi har lagt, og videreutvikle foreningen og tørre å satse videre innenfor fagområdet som betyr så mye for oss, sier Frantzsen.

– I år har Bergen kommune prioritert å gi støtte til atelier og visningsmuligheter for visuell kunst fordi mange kunstnere sliter med høye kostnader og dyr infrastruktur, sier seksjonssjef for kunst og kulturutvikling, Tine Rude, ved Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett. 

I tillegg har etablerte aktører som Pamflett, Bergen Ateliergruppe og S12 Galleri og verksted fått støtte til nødvendig driftsrelatert støtte utover sin faste driftsstøtte.

FELLESATELIER: Siden oppstart i 2022 har atelierfellesskapet Den uferdige institusjonen på Laksevåg knyttet til seg 13 faste leietakere og flere kunstnere med kortere leieforhold. De arrangerer jevnlige aktiviteter og prosjekter som er åpne for publikum.
FELLESATELIER: Siden oppstart i 2022 har atelierfellesskapet Den uferdige institusjonen på Laksevåg knyttet til seg 13 faste leietakere og flere kunstnere med kortere leieforhold. De arrangerer jevnlige aktiviteter og prosjekter som er åpne for publikum.
Bilde: Den uferdige institusjonen

Nye kunstnerstyrte prosjekter 

I denne søknadsrunden prioriteres også støtte til nye kunstnerstyrte prosjekter som utforsker ulike visningsformater og bidrar til høy aktivitet på det visuelle kunstfeltet. For eksempel får kunstner Laura Gaiger støtte til etablering av Bergen Freskoverksted i Ytre Arna. 

– Dette er et helt nytt kulturtilbud til kunstnere i Bergen som ønsker opplæring og produksjonsmuligheter innen den tradisjonsrike freskoteknikken, sier rådgiver og fagansvarlig Steinar Sekkingstad ved Seksjon for kunst og kulturutvikling. 

De fleste søknadene fra enkeltkunstnere gjelder utstillinger, og mer enn halvparten av tildelingene i årets første tildelingsrunde går til utstillingsstøtte.

– Søknadene kjennetegnes av et bredt spekter av kunstneriske uttrykk, teknikker, innfallsvinkler og metoder. De omfatter også en stor sjangerbredde fra maleri og fotografi til skulptur og performancekunst, sier Sekkingstad.

Utstillingene vises i hovedsak i Bergen og i Vestland fylke, både ved etablerte institusjoner og kunstnerstyrte visningsrom, men det gis også støtte til bergensbaserte kunstnere som stiller ut i blant annet Oslo, Ålesund og Lillestrøm. 

Støtte til tverrfaglige kunstprosjekter

På det tverrfaglige feltet ble det innvilget støtte til 16 prosjekter. Søkerne kommer som regel fra kunstfeltene visuell kunst, scenekunst eller musikk, med tverrfaglige samarbeid. En betydelig del av søknadene gjelder tilskudd til drift og helårsprogrammering ved kunstnerstyrte visningssteder.

Et eksempel er Northing, som mottok den største tildelingen på 100 000 kroner. Dette er en plattform grunnlagt av arkitekt Ben Wenhou Yu og designer Yilei Wang, som fokuserer på kulturell utveksling og samarbeid mellom østasiatisk og norsk kunst. De har et omfattende program for 2024, med utstillinger, arrangementer og deltakelse på internasjonale kunstmesser.

– Tilskuddene er en form for anerkjennelse av vårt bidrag til byens kulturelle mangfold og kvaliteten på innholdet vi tilbyr publikum i Bergen, sier Ben Wenhou Yu, daglig leder i Northing.

Høyt nivå

En annen hoveddel av søknadsmassen til det tverrfaglige feltet kommer fra tverrfaglige arrangementserier, konsertrekker og klubbkonserter. Blant andre får Lydgalleriets konsertserie Digital Signal støtte. Blant større enkeltprosjekter gis det eksempelvis støtte til Bergen Kunsthall for et utendørs prerformanceprosjekt med kunstneren Florentina Holzinger. 

Bokproduksjon, kunstbøker og selvpublisering utgjør også en vesentlig del av den tverrfaglige ordningen. Blant andre mottar Pamflett støtte til årets utgave av kunstbokmessen Bergen Art Book Fair, som er Nordens største i sitt slag. 

– Det som kjennetegner søknadene på det tverrfaglige området i år, er at de jevnt over holder et høyt kunstfaglig nivå, sier Steinar Sekkingstad. 

Hard konkurranse

I årets første runde kom det inn 90 søknader på visuell kunst, hvorav 34 fikk tilslag. På det tverrfaglige feltet var det 40 søknader, med 16 som fikk støtte. 

Seksjonssjef Rude, sier at selv om nivået på søknadene er høyt, så må kommunen prioritere nøye innen stramme økonomiske rammer.

– Vi jobber hardt for at kunstbyen Bergen skal ha et sterkt visuelt og tverrfaglig kunstfelt, som hevder seg kunstnerisk i internasjonal sammenheng, sier Tine Rude. 

Det vil komme flere tildelinger gjennom våren 2024, som vil omtalt på våre nettsider. 

Fakta: Tilskudd til visuell og tverrfaglig kunst

  •  Bergen kommune har avsatt 37, 3 millioner kroner som kunstnere og kulturutøvere kan søke på innen 39 ulike tilskuddsordninger i 2024, i to runder.
  • I 2024 har Bergen kommune avsatt 1 708 956 kroner til visuell kunst og 1 176 620 kroner til tverrfaglig kunst.
  • Tilskuddsrammen for visuell kunst har økt fra 1 458 965 kroner i fjor, mens rammen for tverrfaglig kunst har økt fra 1 026 620 kroner.
  • Søknadene behandles av Seksjon for kunst og kulturutvikling i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, i henhold til gjeldende retningslinjer.
  • Ved behandling av søknadene legges det vekt på faglige kvalifikasjoner, kunstnerisk nivå, evne til nyskaping, og budsjettbalanse.