Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 04.06.2022
Merknadsfrist: 16.08.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20713
Arealplan-ID: 70950000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Laksevåg

Laksevåg, gnr. 146, bnr. 128. Hovedformål: Offentlig tjenesteyting, anlegg for sekundærrensing.

Om planforslaget

Sweco AS foreslår på vegne av Bergen Vann detaljregulering for et område ved Drotningsvik i Laksevåg bydel. 

Bakgrunnen for planarbeidet er behov for et sekundærrenseanlegg i området Hilleren – Håkonshella – Alvøen – Drotningsvik. Det planlegges for et renseanlegg i fjell med et mindre administrasjonsbygg og pumpehus i dagen, og med en avløpsledning fra anlegget til Danevika. 

Viktige tema i planprosessen har vært hensyn til naboer og fremdrift samt forholdet til plan for nytt Sotrasamband.

Har du merknader til planforslaget?
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad