Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.05.2015
Saksnummer: 201332719
Arealplan-ID: 62210000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Sandsli Boligutvikling AS og Statens vegvesen.

Sandsli Boligutvikling AS skal bidra med 14,8 mill kr til finansiering av kryssløsning Sandsliåsen/Sandslivegen, dobbeltsidig fortau i Sandsliåsen og toplanskryss i Sandslikrysset på Flyplassvegen. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Skiftingshaugen, jf. planbestemmelsene § 1.3.1 – 1.3.4.

Saksdokumenter: