Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.05.2018
Saksnummer: 201712680
Arealplan-ID: 61140000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Kanalveien 60 AS.

Kanalveien 60 AS skal bidra med 10, 8 millioner til finansiering av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Mindemyren. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan/områderegulering for Mindemyren, vedtatt av Bergen bystyre den 23.04.2014, planbestemmelsene § 3.1.

 

Saksdokumenter: