Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 06.03.2021
Saksnummer: 2020/38746
Arealplan-ID: 60210000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Bergenhus

Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Møllendalsbakken 9A AS.

Avtalen gjelder bidrag til felles teknisk og grønn infrastruktur som det er stilt krav om i vedtatte reguleringsplaner for Møllendal.

Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i reguleringsplan for Møllendalsbakken Næringspark.

Saksdokumenter