Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.01.2021
Merknadsfrist: 02.03.2021
Saksnummer: 201823462
Arealplan-ID: 66230000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 37 bnr. 5 mfl.. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

En til En Arkitekter AS foreslår på vegne av Kronheim Invest AS detaljregulering for et område ved Steinsvikvegen mellom Søreide og Steinsviken, i Ytrebygda bydel.

Planforslagets hovedformål er å regulere deler av eiendom gnr. 37, bnr. 5 til boligformål, bestående av rekkehus og leiligheter fordelt på ca. 22 boenheter, med tilhørende uteoppholdsareal og infrastruktur. Som del av planforslaget foreslås det å regulere og utbedre T-krysset mellom Grunnane og Steinsvikvegen, etablere fortau langs fylkesveg Steinviksvegen og kommunal veg Grunnane, samt snarveger til bussholdeplass via privat veg Østre Nordeidbrekka.

Viktige tema i planprosessen har vært utnyttelsesgrad, byggehøyder, arkitektur, nabohensyn, kulturminner og trafikale forhold.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 er fra og med 25. januar åpent fra kl. 08.00-14.00. Grunnet koronatiltak og smittevernhensyn vil ikke kunngjøringsdokumentene bli lagt ut i papirform i kundesenteret. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk.

Telefoner til kundesenteret besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad