Bakervik på talerstolen foran bystyret
TAKKET FORSAMLINGEN: Byrådet takket blant annet kolleger i byrådet og bystyrets medlemmer for godt samarbeid i tiden som byrådsleder.
Bilde: VIBEKE BLICH

Byrådet er nå et forretningsministerium

I bystyrets møte 18. oktober meldte byrådsleder Rune Bakervik at han går av som byrådsleder.

Etter dette vil Bakervik-byrådet fungere som et forretningsministerium frem til et nytt byråd trer på. Det innebærer at de fortsetter som byråd med alle sine fullmakter, men at de i så stor grad som mulig skal unngå å legge fram større saker av prinsipiell karakter, og saker som er ikke-reversible.

- Tid for alt

- Med bakgrunn i det som har fremkommet, at det har dannet seg et flertall i det nye bystyret som ønsker et annet byråd, så innser jeg at det er en tid for alt. Og nå er det tid for å varsle min og dermed byrådets avgang, sa Rune Bakervik. 

Portrettbilde Bakervik
- FOR BERGENS BESTE: - Det har vært et privilegium hver dag å få gå på jobb for Bergens beste. Tusen takk for meg, og tusen takk for oss! sa Bakervik på talerstolen.
Bilde: Vibeke Blich

I talen takket Bakervik kolleger i byrådet, politiske rådgivere, bystyrets medlemmer og ansatte i kommunen. Bakervik rettet også en spesiell takk til byråd for barnevern og sosiale tjenester Line Berggreen Jacobsen for innsatsen for byens mest sårbare. Videre fremhevet han Bybanen som beste løsning for et fungerende kollektivsystem nordover. Til slutt ønsket han å rette en utfordring til dem som overtar: 

- Skal byen vår utvikle seg i en god retning, være progressiv og levere gode tjenester til bergenserne, så er vi nødt til å tørre se de lange linjene. Vi er nødt til å ta valg som vi vet smerter, men som vi vet er riktige. 

- Et privilegium 

- Det har vært et privilegium hver dag å få gå på jobb for Bergens beste. Tusen takk for meg, og tusen takk for oss! 

Hele talen kan du se på bystyrets web-TV (opptak av møtet blir lagt ut).

Hvordan man gjennomfører et byrådsskifte i Bergen, er regulert gjennom kommunelovens §10-5, kommuneloven 10-7 og Reglement for byrådet.   

LES OGSÅ: Hva skjer etter valget