Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer etter valget?

Det nye bystyret overtar 30. oktober, og avhengig av valgresultatet dannes det eventuelt nytt byråd i løpet av høsten.

Mandatfordeling i bystyret

Bystyrets kontor administrerer valgoppgjøret i Bergen. Når opptellingen av stemmer er ferdig, foretas mandatfordeling for partiene i bystyret og kåring av kandidater fra de ulike partiene. Så skal Valgstyret ha møte så snart møteboken er klar, for å godkjenne valgstyrets protokoll.

Valget godkjennes i det første møtet til det nye bystyret, som i år faller på 30. oktober. Det sittende bystyret har sitt siste møte 23. oktober.

 

Byrådet

Byrådets partimessige sammensetningen i neste valgperiode vil være avhengig av valgresultat og forhandlingen mellom partiene om å inngå et byrådssamarbeid.

Om partiene i det sittende byrådet til sammen har flertall eller størst oppslutning i bystyret, kan de velge å bli sittende. Om de ikke har størst oppslutning i bystyret, vil det bli et byrådsskifte. Da er det den sittende ordføreren som etter politiske sonderinger skal peke ut en byrådslederkandidat. Denne personen får da i oppgave å gå i politiske forhandlinger for å danne et nytt byråd. Om det ikke er mulig å få et byråd med flertall i bystyret, kan resultatet bli et mindretallsbyråd.

Om denne prosessen tar tid, vil den nye ordføreren måtte fortsette med arbeidet for eventuelt å peke på en ny byrådslederkandidat.

 

Byrådets plattform og tiltredelseserklæring

Partiene som blir enige om å danne byråd, vil utarbeide en felles politisk plattform. På det første bystyremøtet etter at nytt byråd er dannet, vil de legge frem sin tiltredelseserklæring som tar utgangspunkt i den politiske plattformen.

Byrådets plattform og tiltredelseserklæringen er selve fundamentet for hvordan byrådet vil styre kommunen. Den nye plattformen vil du kunne lese på nettsidene til byrådet når den er klar.

 

Mer om reglene

Hvordan man gjennomfører et byrådsskifte, er regulert gjennom kommunelovens §19a og Reglement for byrådet.