Bilde bystyresalen
Det nye bystyret har sitt første møte 25. oktober. Da velger bystyret ordfører og varaordfører. Det sittende bystyret har sitt siste møte 18. oktober.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Hva skjer etter valget?

Det nye bystyret har sitt første møte 25. oktober. Det sittende bystyret har sitt siste møte 18. oktober.

Nå pågår politiske forhandlinger for å danne et nytt byråd. Inntil et nytt byråd er klar til å overta, vil byrådet Bakervik fortsette.

Valgresultater for Bergen ser du på valgresultat.no.  Mer om gangen i hva som skjer etter et valg leser du under.

LES OGSÅ: 
Følg ordførervalg og nytt bystyre direkte 25. oktober
Byrådet er nå et forretningsministerium
Endringer i byrådet som følge av at Venstre fratrer
Har godkjent valgoppgjøret for Bergen
Slik blir bystyret 2023–2027

Bystyret og valg av ordfører  

Bystyrets kontor administrerer valgoppgjøret i Bergen. Når opptellingen av stemmer er ferdig, beregnes mandatfordeling for partiene i bystyret og kåring av kandidater fra de ulike partiene. Så skal Valgstyret ha møte så snart møteboken er klar, for å godkjenne valgstyrets protokoll.    

Valget godkjennes i det første møtet til det nye bystyret, som i år faller på 25. oktober. Bystyret velger selv ordfører og varaordfører i dette konstituerende møtet.  

Det sittende bystyret har sitt siste møte 18. oktober.    

Byrådet   

Det sittende byrådet fortsetter inntil nytt bystyre avgjør om det skal bli et nytt byråd eventuelt at byrådet selv velger å gå av. 

Dersom det er avklart fra nytt bystyre eller fra byrådet selv at byrådet skal gå av, er det den til enhver tid sittende ordfører som etter politiske sonderinger skal peke på en ny byrådslederkandidat.  Denne personen får da i oppgave å gå i politiske forhandlinger for å danne et nytt byråd. Om det ikke er mulig å få et byråd med flertall i bystyret, kan resultatet bli et mindretallsbyråd.    

Funksjonstiden til byrådet er uavhengig av valgperioden for kommunestyret. Ved skifte av byråd blir byrådet som fratrer, sittende til et nytt byråd har konstituert seg.  

Mer om reglene 

Hvordan konstituering av nytt bystyre foregår, er beskrevet i kommunelovens §7-1.  

Hvordan man gjennomfører et byrådsskifte i Bergen, er regulert gjennom kommunelovens §10-5 og Reglement for byrådet.