Vil du uttale deg om budsjettforslaget?

Bystyreutvalgene er i gang med sitt budsjettarbeid, i denne prosessen er det mulig å komme med innspill.

Enkeltpersoner, lag, organisasjoner og andre som har innspill til budsjettforslaget, har mulighet til å presentere sin sak muntlig i det aktuelle fagutvalget.

Se budsjettforslaget: Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Slik gjør du det

Skriv en e-post til administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no med navn og kontaktinformasjon på personen som møter i utvalget. Merk e-posten med aktuelt utvalg i emnefeltet.

Vi oppfordrer alle som ønsker å holde innlegg til budsjett, om å melde fra om dette en uke før utvalgsmøtet skal holdes. Kontakt aktuelt utvalg hvis du har spørsmål.

Møtetider der du kan uttale deg

Utvalg for helse og sosial: Onsdag 29. november klokken 14.00, Store Milde, Bergen Rådhus. E-post: ingeborg.strandberg@bergen.kommune.no

Utvalg for barnehage, skole og idrett: Tirsdag 28. november klokken 16.00 Teatersalen, Bergen Rådhus. Epost: tina.hayes@bergen.kommune.no

Utvalg for finans, kultur og næring: Onsdag 29. november klokken 16.00 Teatersalen, Bergen Rådhus. frank.wessels@bergen.kommune.no

Utvalg for miljø og byutvikling: Torsdag 30. november klokken 16.00. Teatersalen, Bergen Rådhus. E-post: bjarte.fronsdal@bergen.kommune.no

Les mer om: