Gå tilbake til:
Du er her:
biogass
Biogassen gir miljøvennlig drivstoff til byens busser.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Bergen biogassanlegg

Biogassanlegget i Bergen utnytter ressursene i slammet fra avløpsrenseanleggene og septiktankene som er lokalisert i Bergen kommune best mulig.

bio
Bergen biogassanlegg