Gå tilbake til:
Du er her:

Kommuneplanens samfunnsdel

Byrådets visjon for fremtiden er en AKTIV og ATTRAKTIV by.

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt av bystyret 24. juni 2015.

Bergen vil møte utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en mer kompakt og velfungerende by hvor innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen.

Sentrum må utvides betraktelig, og kan i fremtiden strekke seg fra Kristianborg til Sandviken, sammen med et nettverk av senterområder i Bergen. Kommuneplanen legger premissene for at en slik utvikling kan realiseres gjennom rullering av arealdelen.