Kommuneplanens samfunnsdel bilde
Bilde: Christine Hvidsten

Kommuneplanens samfunnsdel

Byrådets visjon for fremtiden er en AKTIV og ATTRAKTIV by. Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, ble vedtatt av bystyret 24. juni 2015.

Bergen vil møte utfordringene frem mot 2030 med å utvikle en mer kompakt og velfungerende by hvor innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen. Sentrum må utvides betraktelig, og kan i fremtiden strekke seg fra Kristianborg til Sandviken, sammen med et nettverk av senterområder i Bergen. 

Byrådets visjon for fremtiden

Hensyn til klima og miljø, levekår og folkehelse, en velfungerende bystruktur med fremtidsrettete transportløsninger, boligbygging, samarbeid i regionen, verdiskaping og kunnskapsutvikling, kommunen som regionens største arbeidsplass og gode tjenester til innbyggerne er alle områder som er behandlet i Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030.

Planen beskriver fem satsingsområder for å nå visjonen om en AKTIV by:

  • Gåbyen
  • Fremtidsrettet
  • Grønn
  • Engasjert
  • Drivkraft i regionen

Planen beskriver fire satsingsområder for å nå visjonen om en ATTRAKTIV by:

  • Kompakt
  • Mangfoldig
  • Trygg
  • Særpreget

Les bystyresaken

Ny samfunnsdel er under arbeid

Våren 2024 startet arbeidet med en ny, revidert kommuneplan. Les mer om planprosessen for samfunnsdelen her.