ByLab om byrom og parker 8. mars
Bilde: Agnete Matre

ByLab om byrom og parker på Dokken 8. mars 2022

Forslag til Dokken2050, Arealstrategi hadde vært på høring. Nå ville vi diskutere hvordan byrom og parker skal utvikles på Dokken.

I mai 2021 var forslag til Dokken2050 Arealstrategi ute på høring og vi mottok i overkant 80 merknader og innspill. 

I ByLAb 8.mars 2022  presenterte vi hva hadde jobbet videre med så langt og ba deltakerne om innspill til viktige og riktige valg for bystrukturen på Dokken.

Hovedtema for denne ByLaben var byrom, parker, gateløp og byens møte med sjø. Hvordan ønsker vi at byrom og parker skal utvikles på Dokken og hva ønsker vi at disse skal kunne brukes til?
 

Ivrige deltakere diskuterer byrom og parker på ByLab om Dokken
Ivrige deltakere diskuterer byrom og parker på ByLab om Dokken
Bilde: Agnete Matre

Slik var programmet
 

11.30 Mat & mingling

12.00 Velkommen!

  • Kort tilbakeblikk på høringsforslaget
  • Kort tilbakeblikk på parallelloppdraget og teamenes forslag
  • Nytt utkast til arealstrategi
  • Eksempler på sjøfrontutvikling i andre byer mm.

14.00 Arbeid i grupper og deling

16.00 Takk for i dag!


Følg oss på